Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
SBK507 Alternative Municipalism 927001 1 1 0
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
The course aims to introduce alternative policies and practices in the administration of urban settlements.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Nuray E. KESKİN
Learning Outcomes
  1. He/she identifies the problems of urban settlements.
  2. He/she develops solutions for the problems of urban life.
  3. He/she defines the good practices of different countries.
  4. He/she develops the the public service by protecting the nature and human.
  5. He/she fosters to create a new urban awareness focused on human needs.
Mode of Delivery
Distance Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Bayramoğlu, Sonay ve Nuray E. Keskin, “Analysis of Metropolitan City Administration Model in the Context of Scale and Service: Turkey”, Political Economy, Activism and Alternative Economic Strategies, Fourth Annual Conference in Political Economy, Erasmus University of Rotterdam, 9-11 Temmuz 2013, Lahey-Hollanda.
Bayramoğlu, Sonay ve Nuray E. Keskin, “Decentralisation Process In Turkey: A Case For Unstable Passionate”, Political Economy and the Outlook for Capitalism, Joint Conference AHE, IIPPE, FAPE, Sorbonne Universite Paris, 5-7 Temmuz 2012, Paris-Fransa.
Sonay Bayramoğlu, Toplumcu Belediyecilik, Nota Bene Yayınları, Ankara 2015.
Bayraktar, Ulaş ve Mehmet Penbecioğlu, “Başka Bir Kentsel Gelişme Tahayyülü Mümkündür! Özgün Bir Yerel Liderlik Tecrübesi Olarak 1977-1980 arası Ankara Belediyesi Ali Dinçer Dönemi”, Mülkiye Dergisi, Cilt 32, Sayı 261, 2008, s. 55-88.
Tekeli, İlhan, Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü 1923-1990, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.
Nuray Ertürk Keskin, Kadın ve Siyaset Ders Notu, OMÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Samsun 2014.
Nuray E. Keskin, Rakamlarla Türkiye, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Ders Notları, Aralık 2014, Samsun.
Avrupa Kentsel Şartı, Çev. Zerrin Yener ve Kumru Arapkirlioğlu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1996.
Marion Gret ve Yves Sintomer, Porto Alegre: Farklı Bir Demokrasi Umudu, İthaki Yayınları, İstanbul, 2004.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Neo-liberal policies Problems of urban life Alternative policies and practices of urban settlements in the Turkish republic history Alternative policies and practices of urban settlements in the West European cities Democracy and urban life Cittaslow movement Porto Alegre experience New Urbanism
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.General information about alternative policies and practices in the municipial administration
2.Municipialities in Turkey
3.Problems of urban life in Turkey
4.Neo-liberal decentralisation and municipialities
5.Local services, privatization vs socialization
6.Alternative and social practices in Turkish history
7.Alternative and social practices in Turkish history
8.Local governments and women
9.Cittaslow movement, slow food movement
10.Seferihisar and the other cittaslow cities in Turkey
11.Country studies: United Kingdom and France
12.Country studies: Germany and United States
13.Local democracy and Porto-Alegre Case
14.New urbanism movement The basis of urban transformation
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination175
Attending Lectures1325
SUM400
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Individual Study for Final Examination1340
SUM580
Term (or Year) Learning Activities15
End Of Term (or Year) Learning Activities85
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11212
Final Examination12424
Attending Lectures13113
Discussion13113
Self Study13113
SUM75