Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
PSİ609 Advanced Social Psychology 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Sosyal psikolojideki temel konuları ayrıntılı bir düzeyde inceleyebilme, ilgili kuram ve araştırmaları karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirebilme, psikolojik ve sosyal olay, olgu ve durumları sosyal psikolojik bakış açısıyla analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Augoustinos, M., ve Reynolds, K.J. (Eds). (2001). Understanding prejudice, racism, and social conflict. London: Sage.Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press.Brock, T.C., ve Gren, M.C. (Eds.). (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.Duck, S. (2007).Human relationships (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: WileyHewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell.Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. New York: Harper & Row.Schneider, D.J. (2004). The psychology of stereotyping. New York: Guilford.Oskamp, S., ve Schultz, P.W. (Eds.). (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.Van Lange, P. A.M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications.Sosyal psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim.Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge.Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. Krech, D. ve Crutchfild, R. S. (1980). Sosyal psikoloji: teori ve problemler (3. Baskı). Erol Güngör (Çev.). İstanbul: Ötüken. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel.Ulusal ve uluslararası dergilerdeki konularla ilgili makaleler
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Sosyal psikolojinin tanımlanması
2.Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi
3.Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem
4.Sosyal etki ve uyma
5.Uyma davranışını etkileyen etkenler
6.Tutumlar: kavramsal çerçeve
7.Tutum ve davranış ilişkisi
8.Tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar
9.Tutum değişimini etkileyen faktörler
10.Kalıplaşmış tutumlar
11.İletişim ve propaganda: teorik ve kavramsal çerçeve
12.İletişim ve propaganda: temel ögeler ve özellikler
13.Propaganda türleri ve propaganda örnekleri
14.Temel ikna teknikleri
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination122
Attending Lectures14342
Discussion14342
Self Study14798
SUM186