Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK603 Greek Mythology and Iconography 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Yunanlılar ve din, Yunan dininin özellikleri, Yunan panteonundaki tanrı, tanrıça, kahramanlar ve karışık yaratıklar, bunların seramik, sikke, plastik ve duvar resimleri ışığında mitosları atribütleri ve sembolleri, farklı kültürlerle etkileşimleri ve oluşumları, karşılaştırmalı ikonografisini öğrenmek.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, (1970)P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, (1997)E. Hamilton, Mitologya, Çev. Ü. Tamer, (1983)E. Simon, Die Götter der Griechen, (1998)E. Simon, Die Götter der Römer, (1990)M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, (1993)E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hıristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, (1999)D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü, (2005)R. Graves, Yunan Mitleri, (2004)R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, (2006)T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (2002)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Mitoloji nedir? İkonografi nedir?2. Hafta: Yunan Mitolojisinin kaynakları, evrenin yaradılışı3. Hafta: Olymposlu Tanrılar: Zeus ve Hera4. Hafta: Poseidon, Athena, Hades ve yer altı ülkesi5. Hafta: Apollon, Musalar, Artemis6. Hafta: Ares, Aphrodite, Eros7. Hafta: Orman, Su ve Kır tanrıları8. Hafta: Karışık yaratıklar 19. Hafta: Ara sınav10. Hafta: Karışık yaratıklar 211. Hafta: Yunanlı Kahramanlar 112. Hafta: Yunanlı Kahramanlar 213. Hafta: Troia Savaşları 114. Hafta: Troia Savaşları 2
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Mitoloji nedir? İkonografi nedir?
2.Yunan Mitolojisinin kaynakları, evrenin yaradılışı
3.Olymposlu Tanrılar: Zeus ve Hera
4.Poseidon, Athena, Hades ve yer altı ülkesi
5.Apollon, Musalar, Artemis
6.Ares, Aphrodite, Eros
7.Orman, Su ve Kır tanrıları
8.Karışık yaratıklar 1
9.Ara Sınav
10.Karışık yaratıklar 2
11.Yunanlı Kahramanlar 1
12.Yunanlı Kahramanlar 2
13.Troia Savaşları 1
14.Troia Savaşları 2
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187