Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK606 Economy and Trade in Antiquity 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenci Antik dönem ekonomileri hakkında yorum yapabilecek ve bölgeler arası ticari ilişkiler konusunda tartışabilecektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Vedat KELEŞ
Learning Outcomes
  1. Antik Çağ'da ticaret konusunda bilgiler pekişir.
  2. Antik Çağ'da ekonomik gelişim ve ekonomik faaliyetler konusunda mukayese edebilecek bilgiye ulaşır.
  3. Ekonomi ve ticaret arasında bilgi sahibi olmak yanında kültür taşınımı hakkında bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
M.I.Finley, The Ancient Economy, 1973, California University press.
P.Tim, The Roman market Economy, 2013, Princeton University press.
M.Rostovtsev, Iranian and Greeks, 1922.
M.Rostovrsev, A social and Economic History of the Hellenistic World., 1941.
Social and Economic History of the Roman Empire, 1926.
P.GamseK.Hopkins-C.R.Whittaker, Trade in the Ancient Economy, 1983, California University Press.
W.Schiedel-S.Von Raden, The Ancient Economy, 2002, Taylor and Franksis.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Akdeniz Coğrafyası Erken Dönem Ekonomileri 2. Hafta : Antik Dönem Ekonomilerine Kısa Bir Bakış 3. Hafta : Uluburun batığı 4. Hafta : Arkaik Dönem Ekonomileri 5. Hafta : Kıta Yunanistan 6. Hafta: Atina 7. Hafta : Anadolu 8. Hafta : Arasınav 9. Hafta : Ege Adaları 10. Hafta : Trakya 11. Hafta : Ticaret Yolları 12. Hafta : Seminer Ödevi 13. Hafta : Seminer ödevi 14. Hafta : Yarıyıl Sınavı
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Akdeniz Coğrafyası Erken Dönem Ekonomileri
2.Antik Dönem Ekonomilerine Kısa Bir Bakış
3.Uluburun batığı
4.Arkaik Dönem Ekonomileri
5.Kıta Yunanistan
6.Atina
7.Anadolu
8.Ara Sınav
9.Ege Adaları
10.Trakya
11.Ticaret Yolları
12.Seminer Ödevi
13.Seminer Ödevi
14.Yarıyıl Sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187