Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK607 Anatolian Sculpture And Hitite Sculpture 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Anadolu Heykel sanatını farklı kültürler ve etkileşimleri ışığında işlevsel olarak değerlendirmek.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN
Learning Outcomes
  1. Heykel üretim teknolojisi yanında terminolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Anadolu heykeltraşlık merkezleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
  3. Heykelleri stilistik olarak inceleyerek kültürler ve atölyeler ile ilişkilendirebilecek bilgiye sahip olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları (1995).W. Orthman, Untersuchungen zur Spathetitısche Kunst (1971).E. Akurgal, Spaethethitische Bildkunst (1949).E. Akurgal, Orient und Okzident (1966).E. Akurgal, Phrygische Kunst (1955).E. Akurgal, Urartısche und Altiranische Kunstzentren (1968).E. Akurgal, The Hattian and Hittite Civilizations (2001).A. M. Darga, Hitit Sanatı (1992).E. Akurgal, The Art of the Hitites (1962).Sedat ALP, Hitit Çağında Anadolu, , Tübitak Yayınları.Ekrem Akurgal, Ege, Batı Uygarlığının Doğduğu Yer, İzmir Belediyesi Yayınları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Heykelin oluşumu2 Hafta: Figürin ve heykel farkı3. Hafta: İlk figürinler4. Hafta: Hitit kabartma sanatı5. Hafta: Hitit kabartma sanatının içeriği6. Hafta: Hattuşaş7. Hafta: Geç Hitit yontuları8. Hafta: Değerlendirme9. Hafta: Kült yontuları-kabartmalar10. Hafta: Kişisel figürinler11. Hafta: Kült yontuları12. Hafta: Kült yontuları: evler13. Hafta: Kült yontuları: tapınaklar14. Hafta: Değerlendirme
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Heykelin oluşumu
2.Figürin ve heykel farkı
3.İlk figürinler
4.Hitit kabartma sanatı
5.Hitit kabartma sanatının içeriği
6.Hattuşaş
7.Geç Hitit yontuları
8.Değerlendirme
9.Kült yontuları-kabartmalar
10.Kişisel figürinler
11.Kült yontuları
12.Kült yontuları: evler
13.Kült yontuları: tapınaklar
14.Değerlendirme
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187