Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK608 Mythology and Iconography of Asia Minor 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Ön Asya mitolojisinin erken dönem kaynakları, Sümer, Akad, Assur, Babil, İran Mitolojileri, tanrıları ve yaratıkları, Mısır Ön Asya Mitoloji arasındaki etkileşimler, Anadolu Uygarlıkları'nın mitolojileri; Ana tanrıça kültü, atalar kültü, Hitit, Urartu, Frig Uygarlıklarının mitolojileri, Anadolu Mısır ve Mezopotamya Mitolojileri arasındaki karşılıklı etkileşimleri öğrenmek.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR
Learning Outcomes
  1. Ön Asya Mitolojisi hakkında bilgiye sahip olur.
  2. Ön Asya Mitolojisi içerisinde ikonografik unsurlar hakkında detaylı bilgiye ulaşır.
  3. Ön Asya Mitolojisi ile diğer mitolojiler arasında bağlamlar kurarak kültürel gelişimi irdeleme yetisine ulaşır.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991.S.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989.Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001.Samuel Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002.Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar, Kabalcı Yayınevi, 2002.Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, Milenyum Yayınları, 2012.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Anadolu’nun tarihi coğrafyası2. Hafta: Anadolu’da kurulan yerel beylikler3. Hafta: Mezopotamya’nın Tarihi Coğrafyası4. Hafta: Mezopotamya mitolojisini oluşturan etkenler5. Hafta: Mezopotamya kültürlerinde destanlar 6. Hafta: Gılgameş Destanı7. Hafta: Gılgameş Destanı ve Ege’deki benzerleri 8. Hafta: Anadolu’da Neolitik Dönem Yerleşmeleri9. Hafta: Ara Sınav10. Hafta: Anadolu’da Neolitik Dönem İnanışları 11. Hafta: Anadolu’da Kalkolitik ve Bronz Çağlarda İnanışlar 12. Hafta: Hititlerde Din 13. Hafta: Hititlerde Mitoloji14. Hafta: Hititlerde Ölü Gömme Adetleri
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Anadolu’nun tarihi coğrafyası
2.Anadolu’da kurulan yerel beylikler
3.Mezopotamya’nın Tarihi Coğrafyası
4.Mezopotamya mitolojisini oluşturan etkenler
5.Mezopotamya kültürlerinde destanlar
6.Gılgameş Destanı
7.Gılgameş Destanı ve Ege’deki benzerleri
8.Anadolu’da Neolitik Dönem Yerleşmeleri
9.Ara Sınav
10.Anadolu’da Neolitik Dönem İnanışları
11.Anadolu’da Kalkolitik ve Bronz Çağlarda İnanışlar
12.Hititlerde Din
13.Hititlerde Mitoloji
14.Hititlerde Ölü Gömme Adetleri
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Project Preparation550
Project Presentation550
SUM500
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Writing Paper1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures14342
Project Preparation51575
Project Presentation51575
Writing Paper12020
SUM212