Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK609 Roman Mythology and Iconography 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Romalılar ve din, Roma dininin özellikleri, erken Roma mitinin doğuşu, Roma tarihi hakkında erken dönem mitosları, erken dönem Roma tanrı ve tanrıçaları, özgün Roma ve italik tanrı ve tanrıçaları, Roma devletinin fethettiği veya komşu kültür ve toplulukların yerel tanrılarının Roma mitolojisine girişini öğrenmek.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR
Learning Outcomes
  1. Roma Mitolojisi hakkında detaylı bilgilere sahip olur.
  2. Roma Mitolojisinin kökenini ve gelişimini inceleyerek bu konuda mukayese edecek seviyeye ulaşır.
  3. Roma Mitolojisini etkileyen ve gelişmesine katkıda bulunan kültürler hakkında bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
E. Simon, Die Götter der Griechen, (1998)E. Simon, Die Götter der Römer, (1990)M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, (1993)E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, HıristiyanlıkA. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, (1970)P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, (1997)R. Graves, Yunan Mitleri, (2004)R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, (2006)T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (2002)E. Hamilton, Mitologya, Çev. Ü. Tamer, (1983)D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü, (2005)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Roma Mitlerine Giriş2. Hafta: Roman Mitlerinin Kaynakları3. Hafta: Roma Tanrıları I.4. Hafta: Roma Tanrıları II.5. Hafta: Yunan Tanrıları ve Roma Tanrıları.6. Hafta: Vergilius ve Aeinead.7. Hafta: Ovidius ve Başkalaşımlar.8. Hafta: Lukianos ve Tanrıların Masalları.9. Hafta: Ara Sınav10. Hafta: Roma’da Kibele tapınımı.11. Hafta: Roma düşüncesi mitleri nasıl yorumladı?12. Hafta: Roma trajedisi mitleri nasıl yorumladı?13. Hafta: Roma tragedyalarından örnekler.14. Hafta: Genel Değerlendirme.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Introduction to Roman Myths
2.Sources of Roman Myths
3.Gods of Rome I
4.Gods of Rome II
5.Greek Gods and Roman Gods
6.Vergilius and Aeinead
7.Ovidius and Transfiguration
8.Lukianos and the Masks of the Gods
9.Midterm
10.The worship of Kibele in Rome
11.How did Rome interpret the myths of the past?
12.How the Roman tragedy interpreted the myths
13.Examples from Roman tragedies
14.general evaluation
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Project Preparation550
Project Presentation550
SUM500
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Writing Paper1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination144
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187