Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK612 Interpretations of Mythology 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin temel amacı Arkeoloji alanında yüksek lisans yapan öğrencileri, mitolojinin ne olduğunu, mitoloji ve din arasındaki ilişkileri, dinlerdeki ve yaşamımızdaki fonksiyonunu anlamaya muktedir kılmaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Cengiz BATUK
Learning Outcomes
  1. Genel olarak mitolojileri algılama yetisi gelişir.
  2. Mitolojik ikonografiye ve mitlerin gelişimi konularına hakim olur.
  3. Mit'lerin ortaya çıkışı konusunda mukayese yapabilme yetisi ortaya çıkar.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Dinler ve Mitoloji hakkında genel bilgi sahibi olmak.
Recommended or Required Reading
Alan Dundes (ed.), Sacred Narrative Reading in the Theory of Myth, Berkeley-California: University of California, 1984.
Robert A. Segal, Myth A Very Short Introduction, Oxford-New York: Oxford University Press, 2004.
Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, İstanbul: Simavi Yay. 1993.
Andrew Von Hendy, Modern Construction of Myth, Bloomington: Indiana University Press, 2001.
Cengiz Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik, İstanbul: İz Yayıncılık, 2006.
Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları, İstanbul: İz Yayıncılık, 2003.
“Mitolojik Anlatı ve Kıssa Özel Sayısı” Milel ve Nihal, c.6, s.1, İstanbul: 2009.
C. Batuk – E. Kuşcu, Rudolf Bultmann, Mitoloji ve Hermenötik Sorunu, Ankara: Eski Yeni Yayınları, 2013.
Claude Lévi-Strauss, Mit ve Anlam, İstanbul: İthaki, 2013.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Mitolojiye Giriş: Mit’in Anlamı ve Ne’liği 2. Hafta: Mit ve Anlam (Hemenötik) Sorunu 3. Hafta: Mitlerin Özellikleri ve Fonksiyonları 4. Hafta: Eskatoloji ve Mit: Rudolf Bultmann 5. Hafta: Sembolizm, Kutsal ve Mit: Mircea Eliade 6. Hafta: Yapısalcılık ve Mit: Claude Lévi Strauss 7. Hafta: Mit, Tarih ve Tarihselcilik: Paul Riceour 8. Hafta: Mit ve Varoluşçuluk: Kierkegaard & Paul Tillich 9. Hafta: Mit ve Psikanaliz: Sigmund Freud & Eric Fromm 10. Hafta: Mit ve Bilim: Giambattista Vico 11. Hafta: Mit, Sanat ve Edebiyat 12. Hafta: Mit ve Arkeoloji 13. Hafta: Modern Mitoloji Teorileri 14. Hafta: Genel Değerlendirme
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Mitolojiye Giriş: Mit’in Anlamı ve Ne’liği
2.Mit ve Anlam (Hemenötik) Sorunu
3.Mitlerin Özellikleri ve Fonksiyonları
4.Eskatoloji ve Mit: Rudolf Bultmann
5.Sembolizm, Kutsal ve Mit: Mircea Eliade
6.Yapısalcılık ve Mit: Claude Lévi Strauss
7.Mit, Tarih ve Tarihselcilik: Paul Riceour
8.Mit ve Varoluşçuluk: Kierkegaard & Paul Tillich
9.Mit ve Psikanaliz: Sigmund Freud & Eric Fromm
10.Mit ve Bilim: Giambattista Vico
11.Mit, Sanat ve Edebiyat
12.Mit ve Arkeoloji
13.Modern Mitoloji Teorileri
14.Genel Değerlendirme
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187