Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK613 Ancient Anatolian Religions 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin temel amacı Arkeoloji alanında yüksek lisans yapan öğrencileri, Anadolu’da ortaya çıkan ve bugün müntesibi bulunmayan dinsel gelenekler hakkında malumat sahibi kılmak ve arkeolojik malzemeyi doğru yorumlarını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Cengiz BATUK
Learning Outcomes
  1. Anadolu'da görülmüş olan tüm dinler hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Anadolu'da görülmüş olan dinleri mukayese edebilme yetisi oluşur.
  3. Anadolu'da görülmüş dinlerin mitleri ve ritüelleri hakkında bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Dinler hakkında genel bilgi sahibi olmak.
Recommended or Required Reading
Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi c.1-3, İstanbul: Kabalcı Yay. 2003.
Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind, New York: Collins, 1977.
Jean Bottero, Eski Yakındoğu, Sümer’den Kutsal Kitap’a, Ankara: Dost Kitabevi, 2005.
Walter Burkert, İlkçağ Gizem Tapıları, Ankara: İmge Kitabevi, 1999.
Georges Dumezil, Mit ve Destan I, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012.
Şinasi Gündüz, Anadolu’da Paganizm, Ankara: Ankara Okulu Yay. 2006.
Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1999.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: İlk insanların Büyüsel ve Dinsel Davranışları 2. Hafta: Erken Dönem Anadolu Yerleşim Yerleri ve Tapınaklar: Göbeklitepe 3. Hafta: Neolitik Dinler 4. Hafta: Mezopotamya Dinleri (Sümer, Babil, Akkad vd) 5. Hafta: Mezopotamya Dinleri (Sümer Babil Akkad vd) 6. Hafta: Girit “Minos Dini” (MÖ 5000 -3000) 7. Hafta: Hititlerin ve Hattilerin Dinleri 8. Hafta: Hititlerin ve Hattilerin Dinleri 9. Hafta: Eski Yunan Dini ve Mitolojisi 10. Hafta: Eleusis Mysteriaları 11. Hafta: Dionysos Kültü 12. Hafta: Mitraizm 13. Hafta: Harran Sabiiliği 14. Hafta: Genel Değerlendirme
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.İlk insanların Büyüsel ve Dinsel Davranışları
2.Erken Dönem Anadolu Yerleşim Yerleri ve Tapınaklar: Göbeklitepe
3.Neolitik Dinler
4.Mezopotamya Dinleri (Sümer Babil Akkad vd)
5.Mezopotamya Dinleri (Sümer Babil Akkad vd)
6.Girit “Minos Dini” (MÖ 5000 -3000)
7.Hititlerin ve Hattilerin Dinleri
8.Hititlerin ve Hattilerin Dinleri
9.Eski Yunan Dini ve Mitolojisi
10.Eleusis Mysteriaları
11.Dionysos Kültü
12.Mitraizm
13.Harran Sabiiliği
14.Genel Değerlendirme
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187