Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK614 Phenomenology of Sacred Space 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin temel amacı Arkeoloji alanında yüksek lisans yapan öğrencileri, Kutsal Mekanların dinler için önemini kavramalarını sağlayarak Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kutsal mekanları doğru yorumlama ve anlama becerisi kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Cengiz BATUK
Learning Outcomes
  1. Kutsal (Sacred) ve Din Dışı (Profan) Kavramları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
  2. Kutsal Mekan ve Varlıklar hakkında bilgi sahibi olur ve bunları yorumlama yetisi kazanır.
  3. Kutsal Mekan Fenomenolojisi hakkında bilgi sahibi olmakla beraber mukayese yapabilme yetisi kazanır.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Dinler hakkında genel bilgi sahibi olmak.
Recommended or Required Reading
Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, İstanbul: Kabalcı Yay. 2003.Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri, İstanbul: Kabakcı Yay., 2004.James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek, İstanbul: İz Yayıncılık, 2004.Hikmet Tanyu, Türklerde Taşlarla İlgili İnançlar, Ankara: Elips Kitap, 2007.Ahmet Güç, Dinlerde Mabed ve İbadet, Bursa: Esra Fakülte Kitabevi, 1999.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Bu derste kutsal mekanın ne olduğu, nasıl anlaşılması gerektiği, kutsal mekana ilişkin teolojik ve fenomenolojik yaklaşımların neler olduğu inceleme konusu yapılacaktır.1. Hafta: Kutsal (Sacred) ve Din Dışı (Profan) Kavramları 2. Hafta: Kutsal Zaman ve Kutsal Mekan Kavramları ve Din Fenomenolojisi 3. Hafta: Hierofani ve Kutsalın Tezahürü 4. Hafta: Mekanın Kutsanması ve Kutsal Mekanın İnşası5. Hafta: Merkez Simgeciliği ve Cennet/Altın Çağ Özlemi6. Hafta: Kutsal Dağlar ve Taşlar7. Hafta: Kutsal Bitki, Ağaç (Orman) ve Sular8. Hafta: Tapınak, Türbe vb. Dinsel Yapılar9. Hafta: Kutsal Mekanların Dinler için Taşıdığı Önem10. Hafta: Kutsal Mekanların Fenomenolojik Olarak İncelenmesi11. Hafta: Kadim ve Güncel Kutsal Mekanların/Merkezlerin Karşılaştırılması 12. Hafta: Kutsal Mekan Ritüel İlişkisinin Gözlemlenmesi13. Hafta: Kutsal Mekanın Yıkımı14. Hafta: Genel Değerlendirme
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Kutsal (Sacred) ve Din Dışı (Profan) Kavramları
2.Kutsal Zaman ve Kutsal Mekan Kavramları ve Din Fenomenolojisi
3.Hierofani ve Kutsalın Tezahürü
4.Mekanın Kutsanması ve Kutsal Mekanın İnşası
5.Merkez Simgeciliği ve Cennet/Altın Çağ Özlemi
6.Kutsal Dağlar ve Taşlar
7.Kutsal Bitki, Ağaç (Orman) ve Sular
8.Tapınak, Türbe vb. Dinsel Yapılar
9.Kutsal Mekanların Dinler için Taşıdığı Önem
10.Kutsal Mekanların Fenomenolojik Olarak İncelenmesi
11.Kadim ve Güncel Kutsal Mekanların/Merkezlerin Karşılaştırılması
12.Kutsal Mekan Ritüel İlişkisinin Gözlemlenmesi
13.Kutsal Mekanın Yıkımı
14.Genel Değerlendirme
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187