Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK618 Near East Influences in Greek Art 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
M.Ö. 1. binlere kadar inen Yunan Sanatı'nın en çok geliştiği dönem M.Ö. 8-7. yüzyıllardır. Bu dönem Yunanlıların Yakındoğu kültürleri ile ticari ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemdir. Yunanlılar bu dönemde Yakındoğu sanatlarına özgü birçok şeyi kendi sanatlarına aktarmış ve bunları kendi buluşu gibi ortaya koymuştur. Bu ders bu etkilerin ne zaman ne derece olduğunun ortaya konulmasını amaçlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR
Learning Outcomes
  1. Yunan mitolojisii üzerindeki Yakındoğu etkilerini bilir
  2. Yunan Mimarlık yapıları üzerindeki Yakındoğu etkilerini bilir
  3. Yunan Heyektraşlık eserleri üzerindeki Yakındoğu etkilerini bilir
  4. Yunan Sreamik sanatı üzerindeki Yakındoğu etkilerini bilir
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
W. Buckert, Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri, 2012.M. Bernal, Kara Athena, 2003.F. Işık, Uygarlık Anadolu'da Doğdu, 2012.E. W. Said, Oryantalizm, 1998.E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hıristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, 1999.T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, 2002.M. Mercouri, Das Mykenische Hellas Heimat Der Helden Homers, 1988.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Prehistorik dönemde görülen etkiler2. Hafta: Miken heykel ve seramik sanatında görülen etkiler 3. Hafta: Geometrik dönem heykel ve seramik sanatında görülen etkiler4. Hafta: Oriantalizan dönem heykel ve seramik sanatında görülen etkiler5. Hafta: Arkaik dönem heykel sanatında görülen etkiler6. Hafta: Arkaik dönem seramik sanatında görülen etkiler7. Hafta: Arkaik dönem mimarisinde görülen etkiler8. Hafta: Klasik dönem heykel sanatında görülen etkiler9. Hafta: Ara Sınav10. Hafta: Klasik dönem seramik sanatında görülen etkiler11. Hafta: Klasik dönem mimarisinde görülen etkiler12. Hafta: Hellenistik dönem heykel sanatında görülen etkiler13. Hafta: Hellenistik dönem heykel sanatında görülen etkiler14. Hafta: Günümüz Avrupa medeniyetindeki Yunan kültürünün etkileri
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Prehistorik dönemde görülen etkiler
2.Miken heykel ve seramik sanatında görülen etkiler
3.Geometrik dönem heykel ve seramik sanatında görülen etkiler
4.Oriantalizan dönem heykel ve seramik sanatında görülen etkiler
5.Arkaik dönem heykel sanatında görülen etkiler
6.Arkaik dönem seramik sanatında görülen etkiler
7.Arkaik dönem mimarisinde görülen etkiler
8.Klasik dönem heykel sanatında görülen etkiler
9.Ara Sınav
10.Klasik dönem seramik sanatında görülen etkiler
11.Klasik dönem mimarisinde görülen etkiler
12.Hellenistik dönem heykel sanatında görülen etkiler
13.Hellenistik dönem heykel sanatında görülen etkiler
14.Günümüz Avrupa medeniyetindeki Yunan kültürünün etkileri
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Preparation550
Report Presentation550
SUM500
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Writing Paper1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination144
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187