Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK619 Comperative Mythology 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Mitoloji’nin tanımı ve konuları, antik dönem Ege’deki kültürlerin oluşturduğu mitolojinin, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu Kültürlerindeki yazılı ve görsel belgelerdeki mitolojilerle karşılaştırılması; etkileşimleri ve oluşumları.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR
Learning Outcomes
  1. Mitolojiler arasındaki etkileşimleri ortaya koyarak mukayese edebilme ve tartışma yetisi güçlenir.
  2. Mitolojik ikonografilerin kökeni hakkında bilgiler kazanılır.
  3. Mitolojiler mukayese edilerek değerlendirebilme becerisi gelişir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
M. Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Ana Tanrıça ve Doğurganlık, Milenyum Yayınları, 2012.K. Schefold, Frühgriechische Sagenbilder, 1964H. Walter, Griechische Gotter, 1971E. Simon, Die Götter Der Griechen, 1985S.H. Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, Mezopotamya, Mısır, Filistin, Hitit, Musevi, Hıristiyan Mitosları, 1993F. Gladstone Bratton, Yakın Doğu Mitolojisi, 1995D. Rosenberg, Dünya Mitolojisi, Büyük Destan ve Söylenler Antolojisi, 1998J. Bottero Gılgamış Destanı, Ölmek İstemeyen Büyük İnsan, 2005G.T. Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi, 2005
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Sümer ve Akad Mitolojisi2. Hafta: Assur ve Babil Mitolojisi3. Hafta: Pers ve Akamenid Mitolojisi4. Hafta: Eski Krallık Dönemi Mısır Mitolojisi5. Hafta: Yeni Krallık Dönemi Mısır Mitolojisi 6. Hafta: Anadolu Uygarlıklarının Mitolojisi7. Hafta: Atalar Kültü 8. Hafta: Ana Tanrıça Kültü 9. Hafta: Ara sınav10. Hafta: Hitit, Urartu, Frig Mitolojileri11. Hafta: Yunan Mitolojisi, Tanrılar12. Hafta: Yunan Mitolojisi, Kahramanlar13. Hafta: Roma Mitolojisinde Tanrılar 14. Hafta: Roma Mitolojisi, Yerel Dinler
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Sümer ve Akad Mitolojisi
2.Assur ve Babil Mitolojisi
3.Pers ve Akamenid Mitolojisi
4.Eski Krallık Dönemi Mısır Mitolojisi
5.Yeni Krallık Dönemi Mısır Mitolojisi
6.Anadolu Uygarlıklarının Mitolojisi
7.Atalar Kültü
8.Ana Tanrıça Kültü
9.Ara Sınav
10.Hitit, Urartu, Frig Mitolojileri
11.Yunan Mitolojisi, Tanrılar
12.Yunan Mitolojisi, Kahramanlar
13.Roma Mitolojisinde Tanrılar
14.Roma Mitolojisi, Yerel Dinler
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Presentation550
Project Preparation550
SUM500
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Writing Paper1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM186