Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK620 Symbols and Signals 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Sembollerin neden ve ne şekilde ortaya çıktığını, sembollerin dilini ve kullanım şeklini öğretmek. Farklı kültürler arasında kullanılan ortak sembolleri ve etkileşimlerini ortaya koymak. Eski çağlardan günümüze dek uzanan sembollerden yola çıkarak insanın düşünme ve resmetme çabasının arka planındaki gerçekleri saptayabilmek.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR
Learning Outcomes
  1. Sembol ve İşrateleri tanır ve bunları mukayese ederek tartışma ve değerlendirme becerisi gelişir.
  2. Sembol ve işaretlerin anlamları ile ilgili bilgilere sahip olarak bunları tartışma ve değerlendirme becerisi açığa çıkar.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
K. Wilkinson Semboller ve İşaretler, 2011.
M. Ateş, Mitolojiler ve Semboller, 2002.
C. Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik, 2006.
E. Simon, Die Götter der Griechen, 1998.
E. Simon, Die Götter der Römer, 1990.
M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, 1993.
E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hıristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, 1999.
D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü, 2005.
R. Graves, Yunan Mitleri, 2004.
R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, 2006.
T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, 2002.
J. Campell, Yaratıcı Mitoloji, 2003.
J. Campell, İlkel Mitoloji, 2006.
J. Campell, Batı Mitolojisi, 2003.
J. Campell, Doğu Mitolojisi, 2003.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Sembol nedir? 2. Hafta: Sembollerin ortaya çıkışı ve nedenleri 3. Hafta: Göksel nesnelere ait semboller 4. Hafta: Yeryüzü sembolleri 5. Hafta: Hayvansal semboller 6. Hafta: Bitkisel semboller 7. Hafta: İnsan uzuvlarına ait semboller 8. Hafta: Tanrısal semboller 9. Hafta: Ara sınav 10. Hafta: Karışık yaratıklarla ilgili semboller 11. Hafta: Tek tanrılı dinlere ait semboller 12. Hafta: Çok tanrılı dinlere ait semboller 13. Hafta: Kahramanlık sembolleri 14. Hafta: Günümüz marka ve logolarında kullanılan semboller
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Sembol nedir?
2.Sembollerin ortaya çıkışı ve nedenleri
3.Göksel nesnelere ait semboller
4.Yeryüzü sembolleri
5.Hayvansal semboller
6.Bitkisel semboller
7.İnsan uzuvlarına ait semboller
8.Tanrısal semboller
9.Ara Sınav
10.Karışık yaratıklarla ilgili semboller
11.Tek tanrılı dinlere ait semboller
12.Çok tanrılı dinlere ait semboller
13.Kahramanlık sembolleri
14.Günümüz marka ve logolarında kullanılan semboller
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Report Preparation550
Report Presentation550
SUM500
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Writing Paper1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM186