Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK621 Anatolian Impact on Greek Sculpture Art 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Anadolu Heykel Sanatı ve okulları, Anadolu yontusunun Grek Sanatı üzerine etkileri, Grek ve Roma heykel sanatına Anadolu’nun katkısı Hıristiyanlık Sonrası Anadolu Plastik Sanatına bakış konusunda detaylı bilgi sunmak.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN
Learning Outcomes
  1. Grek Heykeltraşlık eserleri üzerine genel bilgi sahibi olur.
  2. Grek Heykeltraşlık eserleri üzerinde görülen Anadolu medeniyetlerinin etkileri hakkında bilgi sahibi olarak gözlemlediği eserleri bu açıdan ele alarak değerlendirebilme becerisi kazanır.
  3. Grek Heykeltraşlık eserleri üzerinde görülen Anadolulu etkiler hakkında bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
R. S. Young, Three early Great Tumuli: The Gordion Excavations Reports I (Ed. E.L. Kohler), 1981.G.K. Samms, The Phrygian Painted Pottery of Early Iron Age Gordion and Its Anatolian setting.R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture: A Handbook, 1991.A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990.B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture, vol. I, 1990.B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984.G. M. Richter, The Portraits of the Greeks, 1984.M. Fullerton, Greek Art, 2000.J. J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art: Criticism, History, and Terminology, 1974.N. Spivey, Understanding Greek Sculpture: Ancient Meanings, Modern Readings, 1997.J. Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period, 1985.J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period and Sculpture in Colonies and Overseas, 1995.A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990.B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 1970.B. S. Ridgway, Fifth-century Styles in Greek Sculpture, 1981.B. S. Ridgway, Fourth-century Styles in Greek Sculpture, 1997.B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984.O. Palagia – J. J. Pollitt, Personal Styles in Greek Sculpture, 1996.C. Mattusch, Greek Bronze Statuary, 1988.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Kült yontuları2. Hafta: Frig kabartmaları3. Hafta: Siyasi propaganda yontuları4. Hafta: Anadolu’da değişim ve İonia5. Hafta: Batı Anadolu Arkaik Dönem Yontusu6. Hafta: Fildişi figürinler7. Hafta: Batı Anadolu Arkaik Dönem Yontusu ve Klasik Dönemin Ortaya çıkışı ve heykel okulları8. Hafta: Değerlendirme9. Hafta: Hellenistik Dönemde Heykelin Önemi11. Hafta: Tanrı heykelleri12. Hafta: İnsan heykelleri13. Hafta: Roma İmparatorluk Çağında Heykele Bakış14. Hafta: Değerlendirme
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Kült yontuları
2.Frig kabartmaları
3.Siyasi propaganda yontuları
4.Anadolu’da değişim ve İonia
5.Batı Anadolu Arkaik Dönem Yontusu
6.Fildişi figürinler
7.Batı Anadolu Arkaik Dönem Yontusu ve Klasik Dönemin Ortaya çıkışı ve heykel okulları
8.Değerlendirme
9.Hellenistik Dönemde Heykelin Önemi
10.Tanrı heykelleri
11.Tanrı heykelleri
12.İnsan heykelleri
13.Roma İmparatorluk Çağında Heykele Bakış
14.Değerlendirme
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187