Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK623 Information Analysis and Application Methods in Archaeology 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Öğrencinin bilimsel bilgiyi değerlendirmesini ve metin haline dökmesini sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN
Learning Outcomes
  1. Arkeolojide bilgi analizi ve uygulama yöntemleri hakkında hakimiyet kazanır.
  2. Analiz edilen bilgiyi doğru kullanma becerisi kazanır.
  3. Bilgi edinmek için kullanılan metod ve teknikleri öğrenir ve mukayese ederek konuya göre en verimli çalışma şeklini benimser.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
-Makale ve Tez okuma/eleştiri -Kütüphane ve internet kullanımı uygulama çalışması yapılacaktır.
Recommended or Required Reading
John Almock, Research and Thesis Writing, Boston 1930.
Livia Appel, Bibliographical Citation in the Social Sciences: A Handbook of Style, 2B, Madison 1946.
Kathlen Dugdale, A Manual of Form for Thesis and Term Reports, Bloomington 1950.
G.S.Hubbell, Writing Documented Papers, New York 1948.
Peyton Hurt, Bibliography and Footnotes: A Style for Collage and University Students, Berkeley 1949.
G.L.Joughlin, Basic Reference Forms: A Guide to Establish Practice in Bibliography, Quotations, Footnotes and Thesis Format, New York 1941.
Ernest Kornow, Araştırma El Kitabı (Çev.Sadun Eren), Ankara 1946.
Ward G.Reader, How to Write Thesis, Bloomington 1930.
Robert M.Schmitz, Preparing the Research Paper: a Handbook, New York 1947.
Baha Toven, Noktalama, İstanbul 1946.
Sam F. Trelease, The Scientific Paper, Baltimore 1951.
Kate L. Turabian, A Manuel for Writers of Dissertations, Chicago 1937.
Robert M.Schmitz, Preparing the Research Paper: a Handbook, New York 1947.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
1. Hafta: Bilimsel Araştırma-Uygulama Yöntemleri 2. Hafta: Çalışma aşamaları 3. Hafta: Konu seçimi-alan seçme 4. Hafta: Not alma teknikleri 5. Hafta: Kütüphane çalışmaları 6. Hafta: Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi 7. Hafta: Konu üzerinde tartışma ve sonuçların metne yansıması- Uzman görüşleri ve eleştiriye açık olma 8. Hafta: Değerlendirme 9. Hafta: Bilgilerin sentezi 10. Hafta: Metin hazırlama 11. Hafta: Sunum şekli 12. Hafta: Bilgi Yayın hakları 13. Hafta: Sonuç ve bilgiyi hayata geçirme 14. Hafta: Değerlendirme
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Bilimsel Araştırma-Uygulama Yöntemleri
2.Çalışma aşamaları
3.Konu seçimi-alan seçme
4.Not alma teknikleri
5.Kütüphane çalışmaları
6.Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
7.Konu üzerinde tartışma ve sonuçların metne yansıması - Uzman görüşleri ve eleştiriye açık olma
8.Değerlendirme
9.Bilgilerin sentezi
10.Metin hazırlama
11.Sunum şekli
12.Bilgi Yayın hakları
13.Sonuç ve bilgiyi hayata geçirme
14.Değerlendirme
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187