Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK625 Urartian Art 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, Urartu sanatının en gelişmiş ve özgün dalı olan takıları, küçük buluntuları ve betimleme sanatı açılarından inceleyerek Önasya arkeolojisindeki yeri ve önemini açıklamaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Learning Outcomes
  1. Urartu Sanatında görülen eserler üzerine hakim olarak mukayese edecek seviyeye ulaşır.
  2. Urartu Sanatını diğer medeniyetlerin sanatları ile mukayese edebilme yetisi oluşur.
  3. Urartu Sanatının gelişimi üzerine tartışabilme yeteneği oluşur.
  4. Urartular'ın Fibulaları, Halhalları, Boyunlukları, Pazubentleri, İğneleri ve Bileklikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Urartular'ın Kolyeleri, Bilezikleri, Broşlari, Küpeleri, Yüzükleri, çeşitleri ve kullanım amaçları hakkında bilgi sahibi olur.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Barnett, D. Richard-Gökçe, N., “The Find of Urartian Bronzes at Altın Tepe, near Erzincan”, Anatolian Studies, III, 1953, 121-129.
Burney, Charles A.-Lang, M., The Peoples of the Hills. Ancient Ararat and Caucasus, London, 1971.
Çilingiroğlu, A., Urartu Krallığı. Tarihi ve Sanatı, İzmir, 1997.
Emre, Kutlu, “Altıntepe’de Urartu Seramiği”, Belleten, CXXXI, 1969, 279-289.
Forbes, T.B., Urartian Architecture BAR International Series 170, Oxford, 1983.
Kellner, H. J., Urartu. Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens, München, 1976.
Kozbe, Gülriz-Çevik, Özlem-Sağlamtimur, Haluk, “Pottery”, Ayanıs I, (Eds.: A. Çilingiroğlu-M. Salvini), Roma, 2001, 85-153.
Kroll, Stephann, “Keramik Urartäischer Festungen in Iran”, Archäologische Mitteulungen aus Iran, Ergänzungsband 2, Berlin, 1976a, 1-184.
Merhav, R., Urartu – A Metalworking Center in the First Millennium BC (Ed. Merhav), Jerusalem, 1991.
Piotrovskii, B.B., The Ancient Civilizations of Urartu, Geneva, 1969.
Piotrovskii, B.B., Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London, 1967.
Poroda, E., The Art of Ancient Iran, New York, 1962.
Sevin, V., Yeni Assur Sanati ve Mimarlik, Ankara, 1999.
van Loon, Urartian Art, 1966.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Dersimizin içeriğini, M.Ö. 9.-7. Y.Y.'lar arası Doğu Anadolu'da hüküm sürmüş olan Urartular'ın Takı Sanatı, Fibulalar, Halhallar, Boyunluklar, Pazubentler, İğneler, Bileklikler, Kolyeler, Bilezikler, Broşlar, Küpeler, Yüzükler, çeşitleri ve kullanım amaçları oluşturur.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2.Urartu Takı Sanatı
3.Fibulalar ve kullanım amaçları
4.Halhallar ve boyunluklar
5.Pazubentler ve kullanım amacı
6.İğneler
7.Bileklikler
8.Değerlendirme
9.Kolyeler
10.Bilezikler ve çeşitleri ve kullanım amaçları
11.Broşlar
12.Küpeler
13.Yüzükler
14.Değerlendirme
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187