Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK628 Urartian Burial Traditions 927001 1 1 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Urartu Urartu about burial rituals; The tomb transporting dead, burial ceremonies, the sacrifices of the dead food, liquid libation ceremony and burial gifts starting from Urartu was to evaluate the burial.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Learning Outcomes
  1. Urartu have information about burial customs.
  2. Urartu ceremony seen at the burial customs, rituals and gain dominance in other traditions.
  3. Urartu will have the skills to evaluate by comparing the burial customs.
  4. Dead in Uruatri and Nairi Fitted principalities, transporting the dead's grave, burial ceremonies and will have information about the dead food.
  5. Inhumation, cremation, urns, King, administrators and the public will have information about the graves and buried.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Barnett, R. D., “The Urartian Cemetry at Igdyr”, Anatolian Studies, XIII, 1963, 153-198.
Belli, O.-Konyar, E.,“Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 1932-1999, (Haz.: O. Belli), Ankara, 2000, 181-190.
Çevik, N.,“Hayat Ağacı’nın Urartu kült törenlerindeki yeri ve kullanım biçimi”, Anadolu Araştırmaları, XV, 1999, 335-367.
Çevik, N., Urartu Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Ankara, 2000.
Çilingiroğlu, A., “Urartu’da Tapınma ve Tapınma Yerleri”, Light on Top of the Black Hill Studies Presented to Halet Çambel/Karatepe’deki Işık Halet Çambel’e Sunulan Yazılar, (Der./Ed. G. Arsebük- M. Mellink- W. Shircmer), İstanbul, 1998, 229-239.
Çilingiroğlu, A., “Urartu Dini”, Urartu-Biainili: Doğu’da Değişim/Urartu-Biainili: Transformation in the East, (Haz. K. Köroğlu-E. Konyar), İstanbul.
Derin, Z., “The Urartian Cremation Jars in Van and Elazığ Museum”, (Ed. A. Çilingiroğlu-D. French), Anatolian Iron Ages, 3, Ankara, 1994, 49 v.d.
Derin, Z., “Van Müzesi’nden Bir Grup Tunç Mobilya Aksamı ve Bunların Urartu Gömü Geleneği İle İlişkisi”, Arkeoloji Dergisi, IV, İzmir, 1995, 140-146.
Huff, D., “Das grab von Doğubayazıt. Seine Stellung unter den urartäischen und iranischen felsgräbern”, Türk Tarih Kongresi, X, Kongreye Sunulan Bildiriler, I, Ankara, 1990, 87-95.
Öğün, B., “Urartu Halk Mezarları”, Cumhuriyet’in 50. Yıldönümü Anma Kitabı, 1974, 443-469.
Özgüç, T., Altıntepe II. Mezarlar, Depo Binası ve Fil Dişi Eserler, Ankara, 1969.
Sevin, V.-Özfırat, A-Kavaklı, E., “1997-98 Van/Altıntepe Urartu Nekropolü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, XXI-1, Ankara, 1999, 421-425.
Yiğitpaşa, D., “Urartu Ölü Gömme Gelenekleri ve Ölümle İlgili Ritüeller”, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, XXV, 2010, 177-202.
Yiğitpaşa, D., “Van/Altıntepe Urartu Nekropolü Sunu Kapları”, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, XXVI, 2011, 111-153.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
B.C. 13th centuries after the Uruatri living in eastern Anatolia and Nairi principalities Burial, grave transporting dead, burial ceremonies, dead food, Eid ceremony, liquid libation ceremony, inhumation and cremation, urns (Dead pottery) and means of openings on, seals, stellar, murals and dead food in scenes depicted on the bronze plaques, and executive king tombs, parallel to the social level of the people buried in the grave and the content of the course.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Course description: Scope, importance, rules and bibliography
2.Nairi Uruatri and principalities of Burial
3.Transporting the dead's grave
4.Burial ceremonies
5.Dead meal
6.Sacrifice ceremony
7.Liquid libation ceremony
8.Evaluation
9.Inhumation and cremation
10.Urns (Dead pottery) and means of holes on
11.Seals, stellar, murals and dead food in scenes depicted on the bronze plates
12.King and executive graves
13.Parallel to the level of the people's graves and burials
14.Evaluation
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187