Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK629 Raw Material Sources and Manufacturing Technologies in Archaeology 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Eski Anadolu ve Yakındoğu'da Hammaddenin Kaynakları ve Üretim Teknolojilerini öğretmek, kronolojik gelişim sürecinde ürünlerin kullanım alanlarını ortaya koymaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
NASHEF, K. - Die Orts- und Gewäsernamen der altassyrischen Zeit (RGTC IV) (Wisbaden, 1991); SAVAŞ, S.Ö. - Çivi Yazılı Belgeler Işığında Anadolu'da Maden ve Maden Kullanımı (Ankara, 2001); SEVİN, V. - Eski Anadolu ve Trakya (İstanbul, 2003).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Eski Anadolu ve Yakındoğu'da hammadde kaynaklarının yerleri, çıkarılması ve elde edilmesi, hammaddeye duyulan ihtiyaçlar, hammaddelerin ergitme, yontma, dokuma, işleme üretimlerinin teknolojik ve kronolojik gelişimi, hammadde talebi ve takas-ticareti.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Anadolu ve Yakındoğu’da Maden Kaynakları
2.Neolitik ve Kalkolitik Çağda Maden Teknolojisi
3.Erken Tunç Çağda Maden Teknolojisi
4.Assur Ticaret Kolonileri Çağı'nda Maden Teknolojisi
5.Hitit Madenciliği
6.Demir Devrinde Anadolu Madenciliği
7.Eski Anadolu’da Değerli ve Yarı Değerli Taş İşçiliği
8.Hitit Öncesi Taş İşçiliği
9.Hitit Çağı’nda Taş İşçiliği
10.Kemik Alet Teknolojisi
11.Eski Anadolu’da Ahşap Kullanımı ve Ağaç İşçiliği
12.Fildişi İşçiliği
13.Eski Anadolu’da Dokumacılık ve Tekstil
14.Diğer Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojileri
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187