Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK630 Settlement Systems and Urbanization Process 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Kültürlerin oluşum sürecinde kurulan yerleşim birimleri ve kentleşme sürecinin arkeoloji disiplini içinde öğretilmesidir.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
AKTÜRE, S. - Anadolu Bronz Çağ Kentleri (İstanbul, 1997)
Anadolu'da Demir Çağ Kentleri (İstanbul, 2003)
FRANGIPANE, M. - Yakındoğu'da Devletin Doğuşu (İstanbul, 2002)
ÇEVİK, Ö. - Arkeolojik Kalıntılar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci (İstanbul, 2005).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Eski Anadolu ve Yakındoğu'da toplumların göçebelikten yerleşik düzene geçişi, yerleşim yerlerinin seçmesindeki etkenler, üretim-tüketim ilişkileri bakımından yerleşim stratejileri, köyden kente geçiş süreci, eski toplumlarda kentleşme kuramları, kentlerin gelişimi ve bölgesel planlamalar.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Göç Yolları ve Geçici İskân Alanları
2.Yerleşim Alanlarının Seçimi ve Çevresel Koşulların Etkileşimi.
3.“Dikey” ve “Yatay” Tabakalanma.
4.“Gelişkin Köy” Örneği: Çatalhöyük Modeli.
5.Önasya 'da Kentleşme Sürecinin Başlangıcı.
6.İlk Kent Modelleri, Anahtar Yerleşim: Obeyd Modeli.
7.İlk Kent Modelleri, Anahtar Yerleşim: Uruk Modeli.
8.İlk Kent Modelleri, Anahtar Yerleşim: Uruk Modeli.
9.Assur Ticaret Kolnileri Çağı’nda Anadolu Kentleri ve Kültepe Örneği.
10.Boğazköy/Hattuşa Topografyasını ve Yerleşim İlişkisi.
11.Anadolu Yerleşimlerinde Alt Yapı Sistemleri.
12.Anıtsal Yapılar ve Kentsel Konumları: Kamusal ve İdari Yapılar.
13.Anıtsal Yapılar ve Kentsel Konumları: Dini Yapılar
14.“Açık Alan” Kullanımı ve Organizasyon.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187