Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ARK631 Anatolian Archaeology in the 2nd Millennium BC 927001 1 2 7
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
M.Ö. 2. binyılda, Assur Ticaret Kolonileri ve Hitit çağlarının ortaya çıkış ve gelişim süreçlerini kronolojik olarak izlemek, karakteristik kültür özelliklerini ortaya koymak, çağdaş çevre kültür bölgeleriyle karşılaştırmak, özgün yönleri ve farklılıklarını anlatmaktır.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. Atila TÜRKER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
AKURGAL, E. - Hatti ve Hitit Uygarlıkları (İstanbul, 1995)
ALKIM, U.B. - Anatolien I. Von den Anfängen bis zum Ende des Zweiten Jahrtausends v. Chr. (München, 1968)
ALP, S. - Konya Civarında Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürler (Ankara, 1972)
ALPARSLAN, M. - Hititolojiye Giriş (İstanbul, 2009); BALKAN, K. - Kaniş Kralı Anum-Hirbi’nin Warşama Kralı Mama’ya Gönderdiği Mektup (Ankara, 1957)
BARJAMOVIC, G.- A Historical Geography of Anatolia in the OA Colony Period (Copenhagen 2011)
BITTEL, K. - Hattuscha. Hauptstadt der Hethiter (Köln, 1983)
BRYCE, T. - Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum (Ankara, 2002)
DARGA, M. - Hitit Sanatı (İstanbul, 1992)
FISCHER, F. - Die hethitische Keramik von Boğazköy (Berlin, 1963)
GARSTANG, J. &GURNEY, O.R. - The Geography of the Hittite Empire (London, 1959)
HAAS, V. - Geschichte der hethitischen Religion (Leiden, 1994)
JACOP, W. (Ed.) - 1000 Tanrılı Halk: Hititler ve Hitit İmparatorluğu (Stuttgart, 2002)
KARAOĞUZ, G. - Hitit Devleti Siyasi Antlaşmalar Metinleri (Konya, 2002)
KLENGEL, H. - Geschichte des hethitischen Reiches (Leiden, 1999)
NASHEF, K. - Die Orts- und Gewäsernamen der altassyrischen Zeit (RGTC IV) (Wisbaden, 1991)
ÖZGÜÇ, T. - Kültepe-Kaniş kazıları II: Eski Yakındoğu’nun Ticaret Merkezinde Yeni Araştırmalar / New Researches at the Trading Center of the Ancient Near East (Ankara, 1986)
-- Kültepe-Kaniş/Neşa Sarayları ve Mabetleri / The Palaces and Temples of Külteğe-Kaniş/Neşa (Ankara, 1999)
-- Kültepe. Kaniş/Neşa (İstanbul, 2005)
SAVAŞ, Ö.S. - Anadolu (Hitit-Luvi) Hiyeroglif Yazıtlarında Geçen Tanrı, Şahıs ve Coğrafya Adları (İstanbul, 1998)
ÜNAL, A. - Hititler Devrinde Anadolu, 1- 3 (İstanbul, 2002, 2003, 2005)
VEENHOF, K.R. - Aspects of Old Assyrian Trade and its Terminology (Leiden, 1972).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
M.Ö. 2. binyılda, Assur Ticaret Kolonileri ve Hitit çağlarının temel kavramlar ve terminolojisi; araştırma tarihçesi; kronoloji; Anadolu ile Kuzey Mezopotamya arasında ticarete ortam hazırlayan koşullar, ticaret güzergâhları, ticareti yapılan maddeler ve ürünler, tüccarlar; kültürel etkileşim; siyasi ortam, Anadolu’da ilk devlet, öncesi beylikler; askeri, sivil ve resmi yapılar; toplumun sosyal ve idari yapısı, kurumlar; hukuk, din-inanç, dini objeler; ekonomik hayat; madencilik, dokuma, küçük el sanatları, seramik, ithal eşyalar; beylikten imparatorluğa giden süreç, Assur Ticaret Kolonileri ve Hititlerin Anadolu arkeolojisindeki yeri ve önemi.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Orta Tunç Çağı’nın Tanımı, Terminolojisi, Kronolojisi ve Temel Kavramları.
2.Erken Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’na Geçiş Sürecinde Maddi Buluntu ve Yazılı Kaynaklar.
3.Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu Kentleri ve Tarihi Coğrafyası.
4.Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Tüccarlar, Ticaret Yolları ve Ticareti Yapılan Mallar
5.Hitit Devletini Hazırlayan Koşullar ve İlk Yöneticiler.
6.Hitit Siyasi Tarihi
7.Hitit Çağı’nda Anadolu Tarihi Coğrafyası ve Çağdaşı Uygarlıklar.
8.Yazı, Dil. ve Din.
9.Mimari
10.Din ve Dini Yapılar.
11.Keramik Sanatı ve Tipolojisi.
12.Tasvirli Sanat Eserleri.
13.Madencilik.
14.Diğer Küçük Buluntular.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination133
Attending Lectures14342
Discussion14114
Question-Answer14114
Seminar111
Self Study14342
Individual Study for Homework Problems14342
Reading14114
Homework14114
SUM187