Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
AED604 Scientific Research Methods and Ethics 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, a) Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme b) Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme d) Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme e) Araştırma raporu hazırlamayı öğrenme f) Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini öğrenir
  2. Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir.
  3. Bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir
  4. Araştırma raporu hazırlamayı öğrenir.
  5. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Şener Büyüköztürk , Özcan Aygün, Ebru Kılıç Çakmak, Şirin Karadeniz, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Yayıncılık, 2014
Suat Cebeci (2015) Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar, Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları, Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri , Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu, Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları, Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama, Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları, Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler, Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş
2.Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler
3.Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi
4.Bilimsel Araştırma Yöntemleri
5.Bilimsel Araştırma Yöntemleri
6.Bilimsel Araştırmada Planlanma: Araştırma Problemleri, Hipotezler ve Amaçlar
7.Bilimsel Bilgiye Erişim: Kütüphane, Dijital Kütüphane, Veritabanları
8.Bilimsel Veri Toplama ve Ölçme Yöntemleri
9.Ara Sınav
10.Veri Analiz Yöntemleri ve Sunumu
11.Geçerlilik Ve Güvenirlik Kavramları
12.Araştırma Önerisi Yazma -Bir 'Özet' Öneri Hazırlama
13.Araştırma Raporu Hazırlama/Raporlama Metotları
14.Makale Yazımında Temel Kurallar Ve Örnekler
15.Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi
16.Final Sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination140
Homework260
SUM160
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination122
Final Examination224
Attending Lectures28256
Practice22244
Laboratory22244
SUM150