Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ANA712 The Use Of Computers in Education Of Anatomy 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Anatomi eğitiminde bilgisayar kullanımının öneminin anlaşılması ve bu konuda beceri kazandırılması.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Anatomi eğitiminde bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazanınılır.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Anatomi eğitiminde bilgisayar kullanımı için bilgi ve beceri kazandırmak.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Sunum hazırlamanın önemi
2.Değişik sunum hazırlama yöntemleri
3.Konuların bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel anlatılması
4.Araştırmalarda kullanılacak programların öğrenilmesi.
5.Uygulamalarda bilgisayardan yaralanılması
6.Uygulamalarda gelişen yöntemlerin takip edilmesi.
7.Sınavların bilgisayar yardımıyla yapılması yöntemlerinin öğrenilmesi
8.Ara sınav
9.Teorik ve uygulama sınavlarının gelişen teknolojik yöntemlerle uyumunun sağlanmasının takip edilmesi.
10.Görsel ve çizimler üzerine bilgisayar kullanımı.
11.Üç boyutlu görüntüler üzerine bilgisayar kullanımı.
12.Uygulamalarda bilgisayar kullanarak çok fazla sayıda ulaşma yöntemlerinin öğrenilmesi
13.Uzaktan eğitim yapılması durumunda yararlanma olanaklarının öğrenilmesi.
14.Diğer ülkelerde anatomi eğitiminde bilgisayarın nasıl kullanıldığının araştırılması
15.Anatomi eğitiminde internet kullanımı
16.FİNAL SINAVI
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11515
Final Examination12020
Attending Lectures14342
Individual Study for Mid term Examination7535
Individual Study for Final Examination7535
SUM147