Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
ANA716 The Topographical Anatomy Of Head And Neck 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Baş ve boyun topografik anatomisinin doktora düzeyinde öğrenilmesini sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Baş ve boyun bölgesine ait oluşumları tanır, isimlendirir ve yapısal özelliklerini tanımlar.
  2. Baş ve boyun bölgesine ait oluşumların diğer sistemlerle olan ilişkisini tanımlar.
  3. Baş ve boyun bölgesine ait oluşumların kendi içinde ve birbirleriyle yerleşimsel ilişkilerini ifade eder.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Ders teorik ve pratik bölümlerinden oluşur. Teorik olarak anlatılan yapılar pratikte kadavra, piyes, diyagram ya da modeller üzerinden öğretilir.
Recommended or Required Reading
Cumhur M. Temel Anatomi, 1. Baskı, METU Press, Ankara, 2001
Snell RS. (Çev: Yıldırım M.). Klinik Anatomi. 1. Baskı. Little, Brown and Company. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 1998; 276-281, 294
Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Lippincott Williams ve Wilkins, Philadelphia – Baltimore – New York – London – Buenos Aires – Hong Kong – Tokyo –Sydney, 1999
Netter FH, İnsan Anatomisi Atlası, İkinci Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed: Prof. Dr. Meserret Cumhur), Palme Yayıncılık, Ankara, 2002
Staubesand J, Ferner H (Çev. Ed: Arıncı K). Sobotta İnsan Anatomisi Atlası
Ozan H, Ozan Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Baş ve boyun topografik anatomisinin öğrenilmesidir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Baş ve boyun kemikleri
2.Baş ve boyun eklemleri
3.Yüz bölgesi
4.Parotis bölgesi
5.Temporal ve infratemporal bölgeler
6.Articulatio temporomandibularis ve çiğneme kasları
7.Pterygopalatine fossa
8.ARA SINAV
9.Boyun ön bölgesi
10.Boyun yan bölgesi
11.Plexus cervicalis
12.Baş ve boynun damarları
13.Baş ve boynun lenfatikleri
14.Baş ve boynun duyu ve motor sinirler
15.Baş ve boyun klinik değerlendirme
16.FİNAL SINAVI
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination11515
Final Examination12020
Attending Lectures14342
Self Study14570
SUM147