Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
MİK716 Sterilization And DisInfection 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Learning of sterilization and disinfection methods
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Know the concepts related to sterilization and disinfection
  2. Know sterilization methods
  3. Know disinfection methods
  4. Know central sterilization units
  5. Know antisepsis
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Recommended or Required Reading
Başustaoğlu A, Kubar A, Yıldıran ŞT, Tanyüksel M. Editörler, Klinik Mikrobiyoloji (çeviri)’de, 9. Baskı, Ankara, Atlas Kitapçılık. 2009.
Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Editörler, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 3. Baskı, İstanbul; Nobel Tıp Kitabevleri. 2008.
Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. Asya Mikrobiyoloji. 1. baskı, İzmir, Asya Tıp Kitabevi. 2005.
Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Başarı Yayınları Fakülteler Kitabevi. 1994.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Course Contents
Sterilization and disinfection issues
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Sterilization and Disinfection with the terms and the definitions of concepts
2.Sterilization methods and techniques
3.Sterilization methods and techniques
4.Monitoring of sterilization
5.Control of sterilization
6.Disinfectant
7.Disinfectant
8.Mechanisms of action of disinfectants
9.Mechanisms of action of disinfectants
10.Disinfectant tests
11.Disinfectant tests
12.The design and operation of Central Sterilization Unit
13.The design and operation of Central Sterilization Unit
14.Hand washing
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14114
Individual Study for Mid term Examination14570
Individual Study for Final Examination14570
SUM156