Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HİS721 Cell Culture 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı hücre kültürleri ve hazırlama teknikleri hakkında bilgi vermektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Learning Outcomes
  1. Bu dersi alan öğrenciler hücre canlılık ve toksisite testlerini tanır.
  2. Bu dersi alan öğrenciler hücre dondurma ve saklama yöntemlerini bilir
  3. Bu dersi alan öğrenciler hücre bankası sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Bu dersi alan öğrenciler hücre kültürü tipleri ve kökenlerini bilir.
  5. Bu dersi alan öğrenciler hücre kültürü laboratuvarlarının düzeni ve kullanılan ekipmanları öğrenir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Prof. Dr. Alp Can Kök Hücre biyolojisi, türleri ve tedavide kullanımları. Akademisyen Kitabevi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Bu dersin içeriği hücre kültürü tekniklerinin incelenmesidir.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Bu derste hücrü kültürü tipleri, kullanım alanları ve teknikleri anlatılmaktadır.
2.Hücre Kültürüne Giriş
3.Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar
4.Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar
5.Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar
6.Hücre Kültürü Tipleri ve Kökenleri
7.Hücre Kültürü Tipleri ve Kökenleri
8.Hücre Bankası Sistemi
9.Hücre Bankası Sistemi
10.Hücre Bankası Sistemi ve Uygulamaları
11.Doku Mühendisliği
12.Doku Mühendisliği
13.Hücre Dondurma ve Saklama Yöntemleri
14.Hücre Canlılık ve Toksisite Testleri
15.Hücre Bankası Sistemi ve Uygulamaları
16.Final Sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination180
Practice120
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination17575
Practice17575
SUM150