Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HİS724 Electron Microscopic Techniques 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Elektron mikroskobunu tanıyan, kullanan, elektron mikrostron mikroskobik düzeydeki çalışmaları yürütebilecek araştırmacılar yetiştirmek.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Learning Outcomes
  1. Elektron mikroskobunu ışık mikroskobu ile mukayese edebilir.
  2. Elektron mikroskonun özelliklerini ve çalışma prensibini açıklayabilir.
  3. Elektron mikroskobik doku işlemlerini sırasıyla uygulayabilir.
  4. Farklı elektron mikroskobi yöntemlerini kullanabilecek beceriye sahip olur.
  5. Elktron mikroskobik bir çalışmayı planlar ve yürütebilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
1. Principles and Techniques of Electron Microscopy Biological Applications, 4th Edition. M.A. HAYAT. Cambridge University Press, 2000. 2. Biological Electron Microscopy Theory, Techniques and Troubleshooting, 2nd Edition. M.J. DYKSTRA and L.E. REUSS. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Elektron mikroskopi teknikleri çalışmaları
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Elektron mikroskobi laboratuarının ve elektron mikroskobunun tanıtımı
2.Fiksatif hazırlanması ve elektron mikroskobik prosedürler
3.Tampon ve doku takibi solüsyonlarının hazırlanması
4.Ultratom kullanılarak elektron mikroskobik kesitlerin alınması
5.Elektron mikrograflarının değerlendirilmesi
6.Taramalı Geçirimli Elektron Mikroskobu (STEM) ile Z-Kontrast Görüntüleme, Kimyasal Analiz (EDX) ve Paralel Elektron Enerji Kaybı Spektrometre (PEELS) Analizi
7.Enerji Filtreli Geçirimli Elektron Mikroskobu (EFTEM) ve Paralel Elektron Enerji Kaybı Spektrometre (PEELS) Analizi
8.Ara sınav
9.Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) için Kesme, Parlatma, İyon İnceltme v.b. Cihazları Kullanarak Numune Hazırlama-1 gün
10.Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Kullanıcı Eğitimi-3 gün***
11.İleri Seviyede Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Kullanıcı Eğitimi-5 gün****
12.Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) için Klasik Yöntemler ve Cross Polisher ile Numune Hazırlama-1 gün
13.Artefaktların önlenmesi ve giderilmesi
14.Örnek ince ve yarı ince kesitlerin alınması
15.Laboratuar sınavı
16.Final Sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination180
Practice120
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination17575
Practice17575
SUM150