Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
HİS725 Ultrastructure Of The Cell 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Hücre organellerinin ve iskeletinin özelliklerinin tanıtılması ve elektron mikroskobik görüntülerde ayırt edilebilmesi
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Learning Outcomes
  1. Öğrenci hücre zarının yapısını kavrayabilir.
  2. Öğrenci, organellerin fonksiyonu ve yapısını kavrayabilir.
  3. Öğrenci hücre sinyal iletimini açıklayabilir.
  4. Öğrenci reseptör aracılı endositozu açıklayabilir.
  5. Hücre çekirdeğinin yapısını ve hücre döngüsünü tanımlayabilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Gartner LP, Hiatt JL. Color text book of Histology. Third edition. Elsevier
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Hücre, hücrenin fonksiyonel özellikleri, hücre zarının yapısı, hücrenin organelleri, hücre iskeleti.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Hücre iskeletinin yapısı, mikroflamanlar ve mikrotübüller
2.Hücre çekirdeği ve çekirdekçik
3.Hücre döngüsü
4.Mitoz
5.Hücre zarının yapısı
6.Endoplazmik retikulumun fonksiyonu ve yapısı
7.Golgi aygıtı ve protein yönlendirme yolları
8.Ara sınav
9.Lizozomlar
10.Reseptör aracılı endositoz
11.Mitokondrinin yapısı ve fonksiyonu
12.Peroksizomlar
13.Hücre sinyal iletim mekanizmaları
14.Apoptoz ve programlı hücre ölümü
15.Protoonkogenler ve onkogenler
16.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination150
Attending Lectures1310
Self Study510
Reading1310
Performance320
SUM420
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination160
Seminar220
Individual Study for Final Examination320
SUM160
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Midterm Examination111
Final Examination122
Attending Lectures13339
Discussion13113
Seminar224
Self Study5315
Individual Study for Mid term Examination339
Individual Study for Final Examination2510
Reading13226
Oral Examination326
Performance5315
Homework5210
SUM150