Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
KSB701 Introduction To Clinical Neuroscience 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Merkezi ve periferik sinir sistemi hakkında fikir edinmek. Merkezi sinir sisteminin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonları yerine getirmek için kullandığı iletişim yolaklarını kavramak. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların altında yatan Merkezi sinir sistemi sorunlarını öğrenmek
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Sinir sistei ve işleyişinin öğrenilmesi
  2. Sinir sistemini oluşturan hücrelerin yapısı ve fonksiyonlarını tanımlayabilmek
  3. Sinaptik iletinin, nörotransmiterlerin ve nörotrofik faktörlerin öğrenilmesi
  4. Sinir sistemindeki kimyasal ve elektriksel sinyalleri açıklayabilmek
  5. Nöroanatomik yapıların kavranılması
  6. Merkezi sinir siztemi bozuklukları hakkında bilgiye sahip olma
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013
Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010
Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano,Heddwen Brooks,
McGraw-Hill Medical, 2012
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Sinir sistemi ve işleyişi,sinir sistemini oluşturan hücrelerin yapısı ve fonksiyonları, sinaptik ileti, Elektriksel sinapslar,kimyasal sinapslar, nörtransmitterler, nöroanatomik yapılar, merkezi sinir sistemi bozuklukları.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Nörobilime giriş
2.Sinir sisteminin hücresel elemanları
3.Hücre membran ve elektriksel özellikleri
4.Sinaptik transmisyon
5.İkincil mesajcı sistemler
6.Nöromediatörler
7.Vize sınavı
8.Gen regülasyonu; öğrenme / bellek
9.Bazal ganglionlar
10.Motor kontrol
11.Nörolojik hastalıkların temel mekanizmaları
12.Psikiyatrik hastalıkların temel mekanizmaları
13.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures13452
Self Study11666
Individual Study for Mid term Examination11616
Individual Study for Final Examination11616
SUM150