Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
KSB705 Functional Structures Of The Nervous System 927001 1 1 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Öğrenciye periferik ve merkezi sinir sisteminin işlevlerini kavratmak ve bu işlevlerdeki başlıca bozukluklara yönelik temel bilimsel bakış açısı vermek. Duyusal, motor, düzenleyici sistemler, sinir sisteminin davranışsal ve bilişsel işlevleri, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların nöral temelleri kavratmak. Sinir sistemi işlevleriyle ilgili bilgilere ulaşabilecek ve kavrayabilecek yeterliliğe eriştirmek . Başlıca nörolojik ve psikiyatrik hastalıklara temel bilimsel bir bakış açısı kazandırmak.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Sinir sisteminin fonksiyonel işleyişinin öğrenilmesi
  2. Somatik duyu, görme, işitme, koklama ve tat alma duyularının öğrenilmesi.
  3. Limbik sistem, öğrenme ve bellekten sorumlu anatomik yapıların ve işleyişinin öğrenilmesi
  4. Otonom sinir sistemi hakkında bilgiye sahip olma
  5. Bu konulardaki temel araştırma yöntemlerinin ve güncel araştırma sonuçlarının gözden geçirilmesi
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Duyu sistemlerine giriş (Görme, koku-tat, işitme), somatik duyu sistemi, motor kontrol, otonom sinir sistemi, öğrenme-bellek.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Duyu sistemlerine giriş, somatik duyu sistemi
2.Görme
3.Koku-tat
4.İşitme
5.Hareketin organizasyonu
6.Medulla spinalis, hareketin kontrolü
7.Vize sınavı
8.Serebellum, postür, denge
9.Bazal ganglionlar, göz hareketleri
10.Beyin sapı işlevleri, uyku-uyanıklık, beyin ritmleri
11.Hipotalamus işlevleri, otonom sinir sistemi ve merkezi kontrolü
12.Öğrenme ve bellek
13.Tanıma işlevleri ve praksiler
14.Dil ve iletişim
15. Uzaysal algı ve dikkat
16.Prefrontal korteks ve yürütücü işlevler
17.Düşünce, duygulanım, motivasyon
18.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures18472
Self Study16464
Individual Study for Mid term Examination177
Individual Study for Final Examination177
SUM150