Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
KSB706 Clinical Neuro-Ophthalmology 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Ekstraokuler kasların innervasyonunun öğrenilmesi. Bakış kısıtlılığı nedenlerinin kavranması. Görme kaybı nedenleri, progresif görme kayıplarının etiyolojisinin öğrenilmesi. Görme alan defektlerinin ve nedenlerinin anlaşılması
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme sinirlerini öğrenebilme
  2. Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme yollarını etkileyen hastalıkları hakkında bilgi sahibi olma
  3. Görme kaybı nedenlerini kavrayabilme
  4. Görme kaybı patoloji ve fizyo-patolojileri hakkında bilgi sahibi olma
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013
Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010
Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks,
McGraw-Hill Medical, 2012
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme siniri ve görme yollarını etkileyen hastalıklar, görme kaybı ve görme bozuklukları
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Görme kaybı ile gelen hastaya yaklaşım
2.Akut monoküler görme kaybı
3.Akut binoküler görme kaybı
4.Progresif görme kaybı
5.Geçici görme kaybı
6.Serebral görme bozuklukları
7.Nöro-oftalmoskopi
8.Açıklanamayan görme kaybı
9.Vize sınavı
10.Diplopi ile gelen hastaya yaklaşım
11.Oftalmoplejiler
12.Supranukleer göz hareket bozuklukları
13.Nistagmus ve sakkadik sapmalar
14.Pupilla innervasyon bozuklukları
15.İntrakranial hipertansiyon
16.Vizüel sistem nöroanatomisi
17.Vizüel nörofîzyoloji
18.Kiyazmal lezyonlar
19.Optik nevrit
20.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures20240
Practice18236
Self Study18354
Individual Study for Mid term Examination11010
Individual Study for Final Examination11010
SUM150