Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
KSB708 Clinical Neuroendocrinology 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Nöroendokrin sistem ile ilgili detaylı bilgi kazandırmak Endokrin sistem ve sinir sisteminin karşılıklı etkileşimini araştırmak Hormon sistemlerinin davranış ve bilişe etkilerini araştırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Santral sinir sistemi ve endokrin sistem arasındaki ilişki hakkında kapsamlı ve güncel bilgiler sağlamak
  2. Hipofiz hormonun kimyasal yapısını ve sentezlenmesini anlatmak
  3. Nöroendokrin sistem ile ilgili olarak deneysel veya anatomik bir çalışma veya bilimsel bir araştırma planlamasına katılmak
  4. Hipofiz bezinin kısımlarını, fizyolojisini ve fizyopatolojisini tanımlamak
  5. Hipofiz tümörleri hakkında bilgi sahibi olmak
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013
Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010
Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks,
McGraw-Hill Medical, 2012
Textbook of Medical Physiology,Elsevier,2006
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Santral sinir sistemi ve endokrin sistem arasındaki ilişki hakkında kapsamlı ve güncel bilgiler sağlar, güncel nöroendokrinoloji araştırmalarında güncel olarak kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler hakkında farkındalık yaratır.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Hipotalamik-pituitary fizyoloji ve horrnonal regülasyon: TRH, CRH, GHRH
2.Somatostatin, prolaktin regülatör faktörler, LHRH, melanokortin
3.Hipofiz hormonlarının nöroendokrin kontrolü
4.Nöroendokrinoloji-immün İlişki
5.Hipofiz fonksiyonlarını değerlendirmede dinamik testler
6.Vize sınavı
7.Hipofiz hormon yetersizliği ve tedavisi
8.Hipofiz tümörlerinin epidemiyoloji ve tanısı
9.Hipofiz tümörlerinde genetik
10.Hipofiz tümörlerinin görüntülenmesi
11.Prolaktinoma
12.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures12224
Practice10220
Self Study10880
Individual Study for Mid term Examination11313
Individual Study for Final Examination11313
SUM150