Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
KSB711 Functional Brain Imaging 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
İşlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) yöntemini derinlemesine inceleyerek bu tekniğin araştırma amaçlı kullanımı için gerekli donanımı kazanmak. İMRG yönteminin fiziksel ve fizyolojik temellerini öğrenmek. Verilerin matematiksel ve istatistik yöntemlerle incelenmesi. İMRG uygulama alanlarını bilmek. Yöntemin kuramsal temellerini bir araştırmada kullanabilecek düzeyde kavramak.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Beyin radyolojik anatomisinin öğrenilmesi
  2. Yapısal beyin görüntüleme yöntemlerinin öğrenilmesi
  3. Fonksiyonel beyin görüntüleme yöntemlerinin öğrenilmesi
  4. Beyin görüntüleme yöntemlerini uygulayabilme
  5. Nörolojik hastalıklarda radyolojik bulguların öğrenilmesi
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
Kornienko VN, Pronin IN. Diagnostic Neuroradiology. 2009 Springer Verlag Berlin Heidelberg
Nerä E, Caramella D, Bartolozzi C, (eds) Image processing in radiolgy current applications .2008 Springer Verlag Berlin Heidelberg.
Cohen RA, Sweet LH. (eds). Brain imaging in behavioral medicine and clinical neuroscience.
Springer New York Dordreght Heidelberg London
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Beyin görüntüleme yöntemleri, beyin radyolojik anatomisi ve nörolojik hastalıklarda radyolojik bulgular.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.iMRG’ye giriş, MR cihazları ve güvenliği
2.MR sinyal oluşumunun temel prensipleri
3.MR kontrast mekanizmaları ve pulse dizinleri
4.Beyin oksijen düzeyine bağlı (BOLD) kontrastı ile beyin aktivitesi ölçümü
5.İMRG’nin uzaysal ve zamansal özellikleri
6.İMRG’de sinyal ve gürültü
7.Vize sınavı
8.Deneysel dizayn tipleri ve oluşturma
9.İMRG verilerinin ön incelemesi
10.MRG uygulamaları
11.İMRG klinikte kullanımı
12.İMRG klinikte kullanımı
13.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures13339
Self Study11777
Individual Study for Mid term Examination11717
Individual Study for Final Examination11717
SUM150