Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
KSB723 Organization Of The Language in Brain And its Function 927001 1 2 6
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
İnsan beyninin anatomik özellikleri, diğer canlıların beyinlerinden ayrılan farkları, dilin beyinde oluşumu ve konumlanışı, beyin hasarıyla etkilenen dil sisteminin incelenmesi, dil sisteminin işleyişini etkileyen hastalıklar ve dilin yeniden kazandırılması süreçlerinin öğrenilmesi. Dil sisteminin işleyişini, beyin hasarlarından yola çıkarak betimlenmesi. Dil ile kültürün ilişkilenişi çerçevesinde, tek tek diller için dil kullanımındaki normların saptanması.
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Beyin bölgelerinin dil sisteminin işleyişini öğrenir
  2. Dilin beyindeki konumumunu bilir
  3. Dilin beyinde diğer bilişsel işlevlerle olan ilişkisini öğrenir
  4. Beyin araştırmalarında dilbilimin yeri hakkında bilgi sahibi olur
  5. Dil sisteminin işleyişini, beyin hasarlarından yola çıkarak betimleyebilir.
Mode of Delivery
Formal Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Recommended or Required Reading
S.Greenfield (2000), İnsan Beyni, Varlı/Bilim
D.Caplan (1987), Neurolinguistics and linguistic aphasiology, Cambridge Pres
Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013
Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010
Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano,
Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Course Contents
Beynin anatomik incelemesi ve beyin sisteminin işleyişi,bellek ve işleyişi, beyin araştırmalarında dilbilimin yeri, hastalık patolojilerinde dilin işleyişi.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Beynin anatomik incelemesi ve beyin sisteminin işleyişi
2.Beyin bölgelerinin dil sisteminin işleyişindeki rolü
3.Dilin beyindeki konumlanışı
4.Dilin beyinde diğer bilişsel işlevlerle olan ilişkisi
5.Bellek ve işleyişi
6.Beyin araştırmalarında dilbilimin yeri
7.Vize sınavı
8.Afazi, türleri ve sağaltımı
9.Disleksi, özellikleri, dilsel görünümlerin betimlenmesi
10.Apraksi, Amnezi, Aprozi, Agnosi
11.Down Sendromlu çocuklarda dilsel görünümler
12.Down Sendromlu çocuklarda dilsel görünümler
13.Final sınavı
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight (%)
Final Examination1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
Attending Lectures13226
Practice11222
Self Study11777
Individual Study for Mid term Examination11313
Individual Study for Final Examination11313
SUM151