Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Description of Individual Course Units

Course Unit CodeCourse Unit TitleType of CourseYearSemesterECTS
0
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
  1. Ergenliğin büyüme ve gelişme özelliklerini bilme
  2. Ergenler ile etkili iletişim kurabilme becerisi kazanma ve sağlık eğitimi verebilme
  3. Ergenlerin riskli davranışlarını önlemeye yönelik uygun yaklaşımda bulunabilme
  4. Ergenlerde sık görülen sağlık sorunlarına yönelik yeterli bilgi ve beceriye sahip olma
Mode of Delivery
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Language of Instruction
Work Placement(s)
Course Contents
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
1.Ergen sağlığı, temel kavramlar( Ergenlik ve pubertenin tanımı, bu dönemlerin fiziksel ve hormonal başlama belirtileri, süreleri ve sonlanma kriterleri, mortalite ve morbidite nedenleri, ergenlerde yaklaşım, ergen sağlığında araştırmalar)
2.Ergenlikte büyüme ve gelişme özellikleri(Ergenin fiziksel ve seksüel gelişimi, psikososyal gelişim, büyüme ve gelişme bozuklukları)
3.Ergenlerde riskli davranışlar( Türkiye’ deki ergenlerde riskli davranışlar, tütün kullanımı, madde bağımlılığı)
4.Ergenlerde beslenme (Ergenin beslenme gereksinimleri, beslenme alışkanlıkları, ergen hamilenin beslenmesi, kronik hastalığı olan ergenlerde beslenme), yeme bozuklukları(obezite, anoreksiya nevroza, bulimia)
5.Ergenlerde cinsel sağlık
6.Ergenlerde AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar
7.Ergenlerde enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklama
8.Ergenlerde dermatolojik problemler
9.Ergenlerde ruh sağlığı-1(Ergen ve ailesi, okul dönemi sorunları, somatizasyon bozuklukları, depresyon, intihar)
10.Ergenlerde ruh sağlığı-2
11.(cinsel, fiziksel, duygusal ihmal ve istismar, cinsel eğitim)
12.Ergenlerde etkili olan iletişim teknikleri
13.Ergenlerde sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi
14.Gelenekten değişime; Türkiye’de Aile ve Ergen
15.
16.
Assessment Methods and Criteria
SUM
Workload Calculation
ActivitiesQuantityTime(hours)Total Workload(hours)
SUM0