Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TLT112 Moleküler Biyolojik Yöntemler 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Tıbbi Laboratuvarlarda uygulanan moleküler tanı yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Dr. Sevcan MERCAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Tıbbi laboratuvarlardaki rutin teknikler ve moleküler teknikleri karşılaştırabilir
  2. Hastalıklara neden olan genler hakkında bilgi sahibi olur
  3. Dokudan RNA, DNA ve protein ekstraksiyonu hakkında bilgi sahibi olur
  4. Tıbbi laboratuvarlarda uygulanan moleküler tanı teknikleri hakkında bilgi sahibi olur
  5. Moleküler biyoloji hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Molecular pathology. Jonathan R. Salisbury.Taylor and Francis.2002 2. Diagnostic molecular pathology. Leonard DGB. Saunders. 2003 3. Moleküler biyolojide kullanılan yöntemler. Temizkan G.Nobel.2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Nukleus, nükleolus, nükleik asitler yapı ve fonksiyonları, DNA replikasyonu, protein sentezi, hücre siklusu, mitoz ve mayoz bölünme, moleküler patoloji terminolojisi ve teknikleri, dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması, PCR ve çeşitleri, tıbbi laboratuvarlarda kullanım alanları, elektroforetik yöntemler ve blotlama, Mikroarray teknolojisi, Sitogenetik, Mutasyon ve mutajenler, Tumoriogenesis
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Nükleus-nükleolus yapı ve fonksiyonları
2.Nükleik asitler, yapı ve fonksiyonları
3.DNA replikasyonu, protein sentezi
4.Mitoz ve mayoz bölünme
5.Moleküler biyoloji terminolojisi ve teknikleri
6.Dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması
7.PCR ve çeşitleri, patolojide kullanım alanları
8.Elektroforetik yöntemler ve blotlama
9.Mikroarray teknolojisi
10.Arasınav Haftası
11.Sitogenetik
12.Mutasyon ve mutajenler
13.Moleküler genetik patolojisi
14.Tümoriojenezis, tümörle ilişkili genler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14456
Soru-Yanıt224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8432
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12560
Toplam155