Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP102 Genetik ve Bitki Islahı 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bitki ıslahının genetik ilkeleri ve ıslah yöntemlerini öğreterek üretici ve tüketicilerin istekleri doğrultusunda bitkileri ıslah edebilecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Necdet ÇAMAŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. bitki ıslahının önemini, kültür bitkilerin evrimini ve gen merkezlerini
  2. yeni tarımsal alanlara uygun çeşitlerin geliştirilmesi, modern bitki ıslahının genetik prensiplerini, ve bitkilerde melezleme tekniğini
  3. melezlemelerden sonra ortaya çıkabilecek genetik açılımlar, biyotik ve abiyotik sitres faktörlerine karşı dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde bitki ıslahının önemini öğrenebilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şehirali, S. ve M. Özgen, 2006. “Bitki Islahı” Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Anakara Üniversitesi Matbaası, Ankara.
Bitki Islahı, Prof. Dr. İbrahim Genç, Prof. Dr.Tacettin Yağbasanlar, Çukurova Üniversitesi Ders Kitapları No:13
Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik İlkeler, Teknikler ve Uygulamalar / Plant Biotechnology and Genetics: Principles, Techniques, and Applications 2012 ISBN 978-605-133-182-9
Principals of Cultivar Development, Theory and thechnique. Walter R. Fehr Iowa State University
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mendel genetiği, olasılık, monohibrit, dihibrit çaprazlamalar, Mendel genetiğinden sapmalar, eksik ve kodominans, gen interaksiyonları, hücre bölünmesi ve kromozomlar, bağlantı, crossing over ve kromozom haritaları, khi- kare testi, kromozom varyasyonları, farklı türlerde kromozomlar, kromozomlar ve cinsiyet oluşumu, cinsiyete bağlı kalıtım, kromozomal mutasyonlar, DNA’nın kimyasal yapısı ve analizi DNA replikasyonu ve sentezi, DNA organizasyonu, transkripsiyon ve prokaryotlarda transkripsiyon kontrolü, ökaryotik gen yapısı ve ekspresyonu, translasyon, gen mutasyonları, DNA tahribi ve onarımı, transposable elementler ve kanser, bakteri ve faj genetiği, gelişim genetiği ve gelişimin genetik kontrolü, DNA klonlama ve manipulasyonu, recombinant DNA teknolojisi ve tarımda uygulanması ve populasyon genetiği konuları işlenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bitki ıslahının tarihçesi, önemi ve amacı, kültür bitkilerinin evrimi, bitki ıslahının tarımsal üretime etkileri
2.Bitkilerde üreme sistemleri ve ıslah tekniği, çiçek morfolojisi, tozlanma ve döllenme, hücre bölünmesi, tarla bitkilerinde döllenme şekilleri
3.Bitki ıslahının genetik ve stogenetik ilkeleri, bitkilerde değişim, kalıtım mekanizması, basit karakterlerin kalıtımı, iki karakterli melezleme ve kalıtımı, allel genler arası ilişkiler, allel olmayan genler arası ilişkiler
4.Bağlantı (linkage), kantitatif kalıtım, kalıtım derecesi (heritability)
5.Hetorosis ve bitki ıslahı yönünden önemi, heterosisin genetik açıklaması, heterosisin ıslahta kullanımı
6.Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık. Genetik erkek kısırlığı, stoplazmik erkek kısırlığı, stoplazmik genetik erkek kısırlığı.
7.Kendine döllenen bitlilerde uygulanan ıslah yöntemleri. Seleksiyon ıslahı,Melezleme ıslahı
8.Yabancı döllenen bitkilere uygulanan ıslah yöntemleri. Seleksiyon ıslahı, melezleme ıslahı, sentetik çeşitler
9.Hem kendine hem yabancı döllenen bitlilerde uygulanan ıslah yöntemleri. mutasyon ıslahı, tek tohum soy yöntemi, erken kuşaklarda değerlendirme
10.Arasınav
11.Hem kendine hem yabancı döllenen bitlilerde uygulanan ıslah yöntemleri. Mutasyon ıslahı, poyploidy
12.Hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık ıslahı
13.Ters çevre şartlarına dayanıklılık
14.Moleküler bitki ıslahının temel ilkeleri ve önemli gen aktarma teknikleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Toplam75