Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP101 Botanik 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Biyoloji eğitimine başlayan öğrencilere ilk yılda Botanik bilim disiplini ile ilgili temel kavram ve bilgileri öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Necdet Çamaş
Öğrenme Çıktıları
  1. Botanik bilim dalı ile ilgili içeriğe ilişkin konuları geniş anlamda öğrenciye tanıtmak,
  2. Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak,
  3. Önemli kavramları örneklerle tanımlamak, uygulama ile tanımları ilişkilendirerek Botaniğe girişte hücre, organel ve doku örneklerinin mikroskopta incelenişini, inceleme ortamını ve materyalin (sistematik adı ile) yakından tanınmasını sağlamak,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Botanik, Prof. Dr. Asım Kadıoğlu, Doç.Dr. Yusuf KayaTemel Biyoloji, Prof.Dr. Asım Kadıoğlu, Prof.Dr. Zihni Demirbağ, Doç.Dr. Bülent Şahin, KTÜ Öğretim Üyeleri, Trabzon, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Botanik bilimini öğrenciye tanıtmak ve temel kavramlarını öğretmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hücrenin tanımı, biyolojik moleküller, viruslar ve prokaryotlar;
2.Hücre teorisi, hücrenin yapısı ve fonksiyonu;
3.Hücre çeperinin yapısı ve fonksiyonu, mitokondri ve lizozomlar;
4.Kromozom ve genler.
5.DNA ve RNA; Rekombinant DNA teknolojisi;
6.Protein sentezi.
7.Hücre bölünmesi, amitoz, mitoz ve mayoz bölünme;
8.Doku bilimi, gövde;
9.Kök ve yaprakların yapısı ve fonksiyonları;
10.ARASINAV
11.Metabolizma fizyolojisi, büyüme ve gelişme.
12.Bitkilerde madde ve su iletimi;
13.Fotosentez, kemosentez, solunum;
14.Bitki sistematiği ve ekosistem
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım13339
Rehberli Problem Çözümü13226
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Toplam100