Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP103 Zooloji 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Biyolojinin bir alt dalı olan Zooloji bilimi hakkında temel bilgiler verilerek, hayvanların evrimi, sistematiği, davranışları ve ekolojisi hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr. Ömer Çalışkan
Öğrenme Çıktıları
  1. Zoolojinin temel konuları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak
  2. Hayvanların anatomik yapı ve fizyolojik işlevlerini anlayabilmek
  3. Zoolojinin araştırma alanlarını değerlendirebilme ve ilerisi için belirli konularda çalışma alanları seçebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tanyolaç J. & T. Tanyolaç, 1986. Genel Zooloji. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara , 472s
Bayram, Ş. 1999. Genel Zooloji Ders Notları. 131 s
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Zoolojiye giriş, zoolojinin alt dalları, hayvansal hücrelerin fiziksel ve kimyasal kompozisyonları, hayvansal dokuların yapı ve fonksiyonları, organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, hayvanların ekolojileri, hayvan taksonomisi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Canlılar alemi, Zoolojiye Giriş, Zoolojinin Altdalları
2.Canlıların özellikleri, Hücre ve fiziksel özellikleri
3.Hücre ve Kimyasal yapısı: Makromoleküller Karbohidratlar, Lipidler
4.Hücre ve Kimyasal yapısı II: Makromoleküller Proteinler, Nükleik asitler
5.Hücre organelleri ve fonksiyonları
6.Hayvansal dokular yapı ve fonksiyonları
7.Hayvanlarda Organ sistemleri: Deri, sindirim, solunum
8.Hayvanlarda Organ sistemleri: Boşaltım, Destek sistemleri: İskelet
9.Hayvanlarda Organ sistemleri: Duyu organları yapı ve fonksiyonları
10.Midterm exam
11.Hayvanlarda Organ sistemleri: Bütünleştirici sitemler
12.Hayvanlarda hücresel Metabolizma
13.Hayvan ekolojisi
14.Hayvan sistematiği, Hayvan genetiği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma9218
Toplam76