Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP105 Bitki Ekolojisi 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevreyi oluşturan canlı ve cansız unsurlar arasındaki ilişkileri incelemek ve bu ilişkiler sonucunda meydana gelen doğal ve yapay olayları tartışmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cüneyt ÇIRAK
Öğrenme Çıktıları
  1. ekoloji ile ilgili terimleri kavrar
  2. iklim faktörlerini bilir
  3. tarım ve iklim ilişkisini kavrar
  4. Çevre sorunlarını ekoloji bilgisini kullanarak değerlendirme ve çözme becerisi kazanmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”, ISBN: 975-14-0187-9, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003.
Muslu, Y., “Ekoloji ve Çevre Sorunları”, ISBN: 975-6755-26-1, Aktif Yayınevi, İstanbul, Türkiye.
Gökmen, S., “Genel Ekoloji”, ISBN: 978-9944-77-170-2, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Türkiye.
Eser, D. "Tarımsal Ekoloji" A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, Türkiye
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ekolojiye yaklaşımlar ve bilimsel metot, geri besleme mekanizmaları ve sistem kavramı, evrim ve ekoloji, ekosistemlerin yapısı ve fonksiyonları, besin zinciri ve besin ağları, besin piramidi, popülasyonlar ve komüniteler, niş yaklaşımı, canlı sistemlerde enerji ve kimyasal madde akışı, ekosistemlerde enerji bütçesi ve verimlilik, doğal denge ve ekolojinin prensipleri, popülasyon ekolojisi gibi konuları öğretir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ekolojik çevre kavramı
2.Sistemler ve modeller, ekosistem kavramı
3.Ekoloji ve çevre bilimlerinde enerji
4.Enerji ve kullanılabilir enerji kavramı, besin zincirleri ve besin ağları
5.Ekolojik döngüler
6.Ekolojik döngüler ve ekosistem sağlığı
7.Tarım ve İklim Faktörleri
8.Işık
9.Sıcaklık
10.Ara sınav
11.Hava ve Hava Hareketleri
12.Yağış
13.Tarım Faktörleri
14.Tarım Faktörleri (Devam), Toprak Faktörleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım15575
Toplam105