Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP107 Bitki Fizyolojisi 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bahçe bitkilerindeki önemli fizyolojik olaylar hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Necdet Çamaş
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitki yapısını; hücre ve organeller ile bunların fonksiyonlarını kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taiz, L. and Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi. Üçüncü baskıdan çeviri, Çev. Ed. Prof. Dr. İsmail Türkan, Palme yayıncılık, Ankara, 690s.
Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi. E. Ü. Zir. Fak. Yay. Ders Notları, No: 64/1, 368s.
Suna BOZCUK, 1997. Bitki Fizyolojisi.Hatiboğlu Yayınevi,Ankara.
KACAR, Burhan ve ark. Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayın, Ankara, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bitki fizyolojisini bahçe bitkileri açısından önemi, bitki su ilişkisi, osmosis, turgor, difüzyon, su alımı, ksilemin yapısı, transpirasyon, bitki besin elementleri, fotosentez ve ışığın bitkilerin için önemi, solunum, bitki büyüme düzenleyiciler, bitkilerde stres fizyolojisi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bitkiler için bitki fizyolojisinin önemi.
2.Bitki yapısına genel bir bakış, bitki hücresi ve organelleri, iletim, temel ve destek dokuların yapıları ve işlevleri, kök, gövde ve yaprağın yapısı ve görevleri.
3.Suyun bitki yaşamındaki önemi, suyun alınımı ve taşınımı, mineral madde eksikleri ve bitkilerdeki belirtileri, mineral maddelerin alınımı ve taşınımı.
4.Transpirasyonun (terleme) tanımı ve düzenlenmesi, bitkilerde transpirasyonu etkileyen faktörler.
5.Fotosentezin evreleri, ışık reaksiyonları ve düzenlenmesi.
6.Fotosentezin karbon reaksiyonları, fotosentezin fizyolojik ve ekolojik yönden önemi.
7.Organik madde taşınım yolları, modellerive hızı, kaynaktan havuza ve basınç akış mekanizmaları.
8.Osmosiz, turgor ve difüzyon
9.Solunum metabolizması, glikolizis ve sitrik asit döngüsü, lipid metabolizması.
10.Ara Sınav
11.Embryogenesis, hücre ve organel farklılaşması, yaşlanma (senesens) ve hücre ölümü.
12.Bitki büyüme düzenleyicilerin tanımı, sınıflandırılması, oksinlerin taşınımı ve fizyolojik etkileri, gibberellinlerin büyüme ve gelişme üzerine etkileri ve fizyolojik mekanizmaları.
13.Sitokinin taşınımıve biyolojik rolleri, etilenin bitki gelişim ve fizyolojisi üzerine etkileri, absizik asitin taşınımı, bitki gelişimindeki etkileri.
14.Çiçeklenmenin kontrolü, çiçek organlarının gelişimi, fotoperiyodizm, vernelizasyon. Stres fizyolojisi, su stresi ve kuraklığa dayanım, sıcaklık stresi, tuzluluk stresi, oksijen stresi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11212
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam88