Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP207 Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Hayvan beslenmesinde önemli bir yeri olan kaliteli kaba yemin başlıca ana kaynakları çayır-meralar ile tarla tarımı içerisinde yer alan yem bitkileri üretimidir. Bu dersin temel amacı öğrencilere yem bitkileri türlerini ve bu türlerin yetiştirme tekniklerini öğretmek; çayır-mera ile amenajman hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Türkiye için önemli yem bitkisi türlerini tanıyabilme
  2. Buğdaygil ve baklagil yem bitkisi türlerini morfolojik özelliklerinden teşhis edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Açıkgöz, E. 2001. Yem bitkileri. III: baskı, VİPAŞ Yay. No: 182, 584 s. 2. Gökkuş, A., Koç, A. 2001. Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 228, 329 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yem bitkileri kültürünün tanımı ve tarihçesi, Ekolojik esasları, serin ve sıcak mevsim yem bitkilerinin sınıflandırılması, buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin organik yetiştirme teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yem bitkilerinin tanımı, yem bitkilerinin önemi
2.Yem bitkilerinin sınıflandırılması
3.Ekim ve dikkat edilecek hususlar
4.Yem bitkilerinin koruyucu bitki ile karışık ekilmesi ve yem bitkilerinde karışık ekim
5.Bakım işlemleri
6.Yonca ve adi fiğ tarımı
7.Mısır ve sorgum tarımı
8.Arasınav
9.Çayır, mera, mera amenajmanı
10.Mera amenajmanının esasları
11.Üniform otlatma, yem tipine uygun hayvan ile otlatma
12.Çayır, mera ıslahı
13.Suksesyon (bitki gelişimi) ve primer suksesyon
14.Sekonder suksesyon
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12323
Toplam75