Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP203 Organik Tarımda Hastalıklar 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bitki hastalıklarına karşı mücadelede kullanılan yöntemler ve kullanılan biyolojik ve kimyasal preparatlar hakkında bilgilendirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan yöntemleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
  2. Bitkilerdeki dayanıklılık mekanizmalarını ve biyolojik savaşta kullanılan mekanizmaları bilir.
  3. Kimyasal savaşta kullanılan fungisit formülasyonlarını, etkili maddelerini ve etki mekanizmalarını bilir.
  4. Entegre savaşın ve erken uyarının avantajlarını ve uygulama koşullarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ecevit, O., Tuncer, C., Karaca, G, 1999. Bitki Koruma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No: 20. SAMSUN.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlere karşı uygulanan yasal, kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal savaş yöntemleri, entegre savaş ve erken uyarı, fungisitlerin sınıflandırılması, formülasyon tipleri, etki mekanizmaları, uygulama prensipleri, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bitki hastalıklarıyla savaş yöntemleri: Yasal önlemler; karantina, sertifikasyon, düzenleme.
2.Kültürel önlemler; inokulumun girişini önlemeye yönelik uygulamalar, var olan inokulumu azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar, enfeksiyonu azaltmaya ya da önlemeye yönelik uygulamalar
3.Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş
4.Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş
5.Biyolojik savaş
6.Biyolojik savaş
7.Kimyasal savaş: İlgili terimler; aktif madde, teknik madde, dolgu maddesi, sinerjist, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon. formülasyon kullanımının nedenleri, formülasyonda bulunan maddeler
8.Kimyasal savaş: İlgili terimler; aktif madde, teknik madde, dolgu maddesi, sinerjist, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon. formülasyon kullanımının nedenleri, formülasyonda bulunan maddeler
9.Formülasyon tipleri; toz, ıslanabilir toz, emülsiyon konsantre, suda çözünen toz, suda çözünen konsantre, akıcı konsantre, kuru tohum ilaçları, granüller, yağlar, pellet, tablet ve macunlar
10.Arasınav
11.İlaçlama yöntemleri
12.İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar, fungisitlerin etki mekanizmaları, koruyucu fungisitler; avantaj ve dezavantajları
13.İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar, fungisitlerin etki mekanizmaları, koruyucu fungisitler; avantaj ve dezavantajları
14.Sistemik fungisitler; avantaj ve dezavantajları, kimyasal savaşın avantaj ve dezavantajları, önceden tahmin ve erken uyarı, entegre savaş
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11616
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10330
Toplam100