Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP215 Ekolojik Toprak Mikrobiyolojisi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Toprak verimliliği ve bitkisel üretime ilişkin toprağın biyolojik özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Grv. Tuba TOPRAK
Öğrenme Çıktıları
  1. Mikroorganizmaların kendisi ve çevresi ile olan ilişkilerinden hareketle biyotik ve abiyotik çevrede dağılımların açıklayabilme
  2. Mikrooganizmaların beslenme,gelişim şartları ve üremesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Toprak biyolojisinin tarihsel gelişimi ve periyotları,toprakta başlıca organizma grupları,toprak organizmalarının ekolojileri, toprak verimliliği ile toprak organizmaları ve faaliyetleri arasındaki ilişkiler,topraktaki bazı elementlerin mikrobiyolojik dönüşümleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.GİRİŞ
2.TOPRAK BİYOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE PERİYOTLARI
3.TOPRAKTA ORGANİZMA AKTİVİTELERİNİN SAPTANMASI METOTLARI
4.TOPRAKTA BAŞLICA ORGANİZMA GRUPLARI VE SINIFLANDIRILMASI
5.TOPRAK ORGANİZMALARININ EKOLOJİLERİ
6.TOPRAK VERİMLİLİĞİ İLE TOPRAK ORGANİZMALARI VE FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
7.KÜLTÜREL TEDBİRLERLE TOPRAK ORGANİZMALARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER
8.0RGANİK MADDE
9.TOPRAK ORGANİZMALARININ TOPRAKTA KATILDIĞI BAŞLICA OLAYLAR
10.SINAV
11.DOĞADA N-DOLAŞIMI VE MİKROBİYOLOJİK V-FİKSASYONU
12.TOPRAKTAKİ BAZI ELEMENTLERİN MİKROBİYOLOJİK DÖNÜŞÜMLERİ
13.Fonksiyon Açısından Humus
14.Genel tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Toplam77