Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP211 Organik Tarımda Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağ. 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Organik Hayvansal üretim İlkeleri dersi ile temelde öğrencilere hayvancılığın yapısı ve hayvansal ürünler hakkında bilgi verme, Türkiye hayvancılığı hakkında açıklamalarda bulunma, öğrencinin tür ve ırk hakkında gerekli bilgilere sahip olması, çiftlik hayvanlarına ait üreme özellikleri ile bilgilerin kazandırılması, döl verimi, döl verimi üzerine etkili faktörlerin açıklanması, organik hayvancılık açısından hayvan barındırma, yetiştirme ve organik hayvancılıkta hayvan besleme ile ilgili bilgi kazandırılması yanında organik hayvancılıkta havyan sağlığı açsından yapılması gerekenlerin öğretilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Musa SARICA
Öğrenme Çıktıları
  1. bölgeye uygun hayvan türlerini tanıma ve sevmek
  2. hayvan beslemede endokrin sistem hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jon Newton, 2004. Profitable organic farming, Blackwell Publishing
Hayvan Yetiştirme, 2007, Ankara
Türkiye Organik Tarım Sempozyumu,2010. Bildiriler
Emsen, Hakkı (2003); Hayvan Yetiştirme İlkeleri,
İlbaş, Ali İrfan (2009)Organik Tarım ilkeler ve Ulusal Mevzuat
Organik Tarım içerikli diğer kitaplar, internet kaynakları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türkiye ve dünyada hayvancılık, Türkiye hayvancılığının problemleri, tür ve ırklar, büyüme ve üreme ile organik hayvancılık konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarım ve Hayvancılığın Tanımı, Hayvancılığın Ekonomideki Yeri ve Önemi
2.Hayvancılığın Tarım İşletmelerindeki Yeri ve Önemi
3.Kârlı Bir Hayvancılık İçin Gerekli Şartlar
4.Dünya Hayvan Varlığı ve Hayvansal Üretim
5.Hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki Yeri ve Önemi
6.Evciltme
7.Türler, Irklar
8.Çevre-Hayvan İlişkileri
9.Büyüme ve Üreme
10.Ara sınavı
11.Kızgınlığın Meydana Gelişi, Aşım, Doğum
12.Döl Verimi
13.Organik Hayvansal Üretimin Temel İlkeleri
14.Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekim Müdahalesi, Alternatif Tedavi Yöntemleri
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım106
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Toplam53