Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
OTP211 Organik Tarımda Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağ. 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Organik Hayvansal üretim İlkeleri dersi ile temelde öğrencilere hayvancılığın yapısı ve hayvansal ürünler hakkında bilgi verme, Türkiye hayvancılığı hakkında açıklamalarda bulunma, öğrencinin tür ve ırk hakkında gerekli bilgilere sahip olması, çiftlik hayvanlarına ait üreme özellikleri ile bilgilerin kazandırılması, döl verimi, döl verimi üzerine etkili faktörlerin açıklanması, organik hayvancılık açısından hayvan barındırma, yetiştirme ve organik hayvancılıkta hayvan besleme ile ilgili bilgi kazandırılması yanında organik hayvancılıkta havyan sağlığı açsından yapılması gerekenlerin öğretilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Musa SARICA
Öğrenme Çıktıları
  1. Hayvansal ürünlerin insan vücudu için vazgeçilmez ürünler olduğu sonucunu çıkarabilir,
  2. Hayvancılığın problemlerine yönelik çözüm önerileri getirebilir,
  3. Hayvanların evcil ve yabani formları arasındaki farkları kavrayabilir,
  4. Türkiye hayvancılığın geliştirilmesi konusunda fikirler üretebilir,
  5. Tür ve ırklar hakkında genel bilgi sahibi olur,
  6. Bölge şartlarına göre hayvan tür ve ırkının seçimini yapabilir, çevrenin hayvanlar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini tespit edebilir,
  7. Hayvanlarda üreme özellikleri ile alakalı olarak endokrin mekanizma hakkında bilgi edinir,hayvanların döl verim dönemlerindeki kritik dönemler açısından alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olur
  8. Organik hayvancılık için gerekli şartları öğrenir, Hayvan yetiştiriciliğinde çevre sorunlarını göz önünde bulundurur
  9. Organik hayvancılıkta hayvan beslemeyi bilir
  10. Organik hayvansal ürün üretimi konusunda yeterli birikime sahip olabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jon Newton, 2004. Profitable organic farming, Blackwell Publishing
Hayvan Yetiştirme, 2007, Ankara
Türkiye Organik Tarım Sempozyumu,2010. Bildiriler
Emsen, Hakkı (2003); Hayvan Yetiştirme İlkeleri,
İlbaş, Ali İrfan (2009)Organik Tarım ilkeler ve Ulusal Mevzuat
Organik Tarım içerikli diğer kitaplar, internet kaynakları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türkiye ve dünyada hayvancılık, Türkiye hayvancılığının problemleri, tür ve ırklar, büyüme ve üreme ile organik hayvancılık konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarım ve Hayvancılığın Tanımı, Hayvancılığın Ekonomideki Yeri ve Önemi
2.Hayvancılığın Tarım İşletmelerindeki Yeri ve Önemi
3.Kârlı Bir Hayvancılık İçin Gerekli Şartlar
4.Dünya Hayvan Varlığı ve Hayvansal Üretim
5.Hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki Yeri ve Önemi
6.Evciltme
7.Türler, Irklar
8.Çevre-Hayvan İlişkileri
9.Büyüme ve Üreme
10.Ara sınavı
11.Kızgınlığın Meydana Gelişi, Aşım, Doğum
12.Döl Verimi
13.Organik Hayvansal Üretimin Temel İlkeleri
14.Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekim Müdahalesi, Alternatif Tedavi Yöntemleri
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım106
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Toplam53