Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TIB105 Bitki Ekolojisi 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı, ekosistem ve unsurları, bitki ekolojisinin tanımlanması, bitkilerin çevre ile olan ilişkileri, bitkiler arası rekabet, bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar, sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar, su ve etkileri, toprak faktörleri, biyolojik faktörler ve bitkilerle etkileşimleri, çevre kirliliği konularında öğrencilere bilgi vermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Cüneyt Çırak
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel ekolojik kavramalarını açıklar
  2. Ekosistemlerin genel yapısını ve ekosistem içerisindeki ilişkileri yorumlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eser, D. 2004. Tarımsal ekoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları, no:1473.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ekolojik kavram ve döngüleri kavramak
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarımın ekolojik ve tarihsel gelişimi
2.Bitki ve hayvan kültür formlarının ortaya çıkışı
3.Tarım ve çevre faktörleri/ışık
4.Fotosentez ve solunum sistemleri
5.Fotoperiyod,fotoperiyodizm, fotoperiyodik etki ve fototropizm
6.Tarım ve çevre faktörleri/sıcaklık
7.Sıcaklık değişimine etkide bulunan faktörler
8.Sıcaklığın bitki gelişimi üzerine etkileri
9.Hava ve hava hareketleri
10.ARASINAV
11.Yağış, yağış ve verim arasındaki ilişkiler
12.İklim ve tarım
13.Tarım ve toprak faktörleri
14.Toprak verimliliği ve toprak mikroorganizmaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Toplam127