Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TIB104 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anatomisi 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bitki morfolojisi ve anatomisi hakkında genel bilgi vermek, tıbbi ve aromatik bitkilerde sekonder metabolitlerin salgılandığı ve biriktiği doku ve organları tanıtmak, drogların morfolojik yapısı hakkında bilgi vermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Cüneyt Çırak
Öğrenme Çıktıları
  1. ÖĞrencilere bitki anatomisi ve morfolojisi hakkında genel bilgi verilmesi
  2. Vejetatif ve generatif yapıların tanınması ve genel morfolojilerine dair bilgi edinilmesi
  3. Droglarda etken madde üretimi ve birikiminin morfolojik olarak tanımlanabilmesi
  4. Bitkilerde gelişme ve üreme faaliyetlerinin morfolojik anlamda incelenmesine dair alt yapının kazandırılması
  5. Bitkilerde çiçek, meyve ve tohum yapısıyla üreme biyolojisi arasındaki ilginin aydınlatılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Toker, C.M. 2004. Bitki morfolojisi. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları, No: 53, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Organ ve organografi (organ bilimi) nin tanımlanması; organların sınıflandırılması
2.Vejetatif organlar / büyüme (yaşama) organları
3.Gövde-gövdenin iç yapısı
4.Gövde-gövdenin sekonder yapısı, sekonder kalınlaşma
5.Gövde- gövdede dallanma, gövde metamorfozları
6.Yaprak-yaprağın iç yapısı, yaprağın dış yapısı, absisyon
7.Yaprak- anizofili, heterofili, yaprak metamorfozları
8.Kök- kökün primer ve sekonder yapısı
9.Kök- kök metamorfozları
10.Ara sınav haftası
11.Generatif organlar / üreme organları
12.Çiçek- çiçek organları, çiçeklerde eşey dağılımı; çiçek durumları
13.Meyve- meyvelerin sınıflandırılması
14.Tohum- tohum oluşumu, morfolojisi ve çimlenmesi, tohum ve meyvelerin taşınması
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Toplam50