Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TIB210 Tarım ve Çevre 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevre ile tarım sektöründe karşılıklı etkileşim ile ortaya çıkan sorunlar ve dikkat edilecek hususların kavranması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ömer Çalışkan
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarımsal üretim - çevre etkileşimini kavramak
  2. Çevre kirliliğinin tarım ürünlerine etkisini kavramak
  3. Tarımda kullanılan girdi ve kültürel işlemlerin çevede oluşturabileceği olumsuzlukları kavramak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bafra MYO ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çevre kirliliğinin tarım sektörüne etkileri, tarım sektörünün çevreye etkileri karşılıklı olarak ele alınması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarım ve çevre tanımı
2.Tarımsal üretim yöntemleri
3.iyi tarım ve sürdürülebilir tarım
4.pestisit kirliliği
5.gübreler ve nitrat kirliliği
6.anız yakma
7.toprak erezyonu
8.ormanların tarım alanına dönüştürülmesi ve su erezyonu
9.çoraklaşma
10.Arasınav
11.bitkisel hormonlar
12.tarım topraklarının amaç dışı kullanımı
13.ÇED
14.su kirliliği ve tarıma etkisi
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı177
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma5210
Toplam50