Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TDİ102 Türk Dili II 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin Türkçe´nin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ortak Dersler Bölümü
Öğrenme Çıktıları
  1. Edebî ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 330 s.Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbul, 530 s.Ateş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbul, 419 s.Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara, 269 s.Eker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbul, 584 s.Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 s.Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul, 279 s.Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.Paçacıoğlu, B. (2010). Türk Dili ve Kompozisyon, Hat Yayınevi, 368 s.Yılmaz, Y. (2010). Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar, İstanbul, 320 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Türkçe´nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Cümle bilgisi
2.Cümle çeşitleri
3.Paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı
4.Kompozisyon bilgileri
5.Konuşmaya dayalı (sözlü) anlatım türleri
6.Konuşmaya dayalı (sözlü) anlatım türleri
7.Yazılı anlatım türleri
8.Yazılı anlatım türleri.
9.Güzel konuşma kuralları ve örnekleri.
10.Ara sınav.
11.Resmî yazılar (Dilekçe, öz geçmiş, rapor)
12.Resmî yazılar (Dilekçe, öz geçmiş, rapor)
13.Anlatım bozuklukları.
14.Anlatım bozuklukları.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma11010
Toplam50