Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL125 Büro Yönetimi ve İletişim Tekn. 927001 1 1 3
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İletişim tekniklerini doğru ve etkin kullanarak, modern büro yönetiminde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.gör. Soner MAKAS
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim ve yönetim teorilerini açıklar.
  2. Büro, büro organizasyonu ve büro işlerinin analizini açıklar.
  3. Büro işlerinin analizi, bürolarda iş ve yöntem etüdü, bürolarda ergonomi ve otomasyonu açıklar.
  4. İletişim süreci, iletişim modelleri ve örgütlerde iletişim biçimlerini açıklar.
  5. Bürolarda dosyalama ve arşivleme tekniklerini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. TOPALOĞLU, Melih-KOÇ, Hakan 2002, “Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA
2. TUTAR, Hasan – ALTINÖZ, Mehmet 2008, “Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri”, Seçkin Yayıncılık, ANKARA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim, Yönetim Teorileri
2.Büro, Büro Türleri
3.Büro işlerinin analizi ve değerlendirilmesi
4.Büro organizasyonu, bürolarda iş ve yöntem etüdü
5.Bürolarda ergonomi
6.Bürolarda otomasyon
7.İletişim, iletişim süreci
8.İletişimin çeşitleri
9.Gruplar arası iletişim modelleri
10.Ara Sınav
11.İletişim engelleri
12.Örgütlerde iletişim biçimleri
13.Büro teknolojileri ve otomasyon
14.Bürolarda dosyalama ve arşivleme teknikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma919
Toplam75