Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İŞL120 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Tek Düzen Hesap Planına göre bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve kayıt yöntemleri kullanılarak ülkemizdeki kayıt tekniğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ahmet GÜN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilanço ve gelir tablosu hesapları ile ilgili muhasebe içi ve muhasebe dışı envanter işlemlerini gerçekleştirmek;
  2. Ülkemizdeki mevzuata göre dönem sonu işlemlerini tamamlayarak bilanço ve gelir tablosu düzenlemek;
  3. Tek Düzen Muhasebe sistemindeki maliyet ,gelir,gider hesaplarını kullanarak dönem sonucunu hesaplamak;
  4. 7/A ve 7/B seçeneklerini karşılaştırabilme;
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- FEYİZ Mehmet Ali, 2000, “Bilgisayarlı Muhasebe”, Akademi Yayınevi, Rize.
2- LAZOL İbrahim-GÜRSOY Yaser, 2003, “Bilgisayarlı Muhasebe I-II”, Ekin Kitabevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Envanter ve değerleme tanımı, değerleme ölçüleri
2.Hazır değerler, menkul kıymetler,ticari alacaklarda envanter ve değerleme
3.Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin işlemlerin kaydı ve dönem sonu işlemleri
4.Amortismana tabi duran varlıkların satışı, yenileme fonu ve varlık unsurlarının işleyişine ait uygulamalar
5.Yabancı kaynaklarla ilgili hesapların sınıflandırılması, ticari borç hesaplarının işleyişine ait işlemlerin kaydı ve dönem sonu işlemleri
6.Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların tanıtılması ve dönem sonu işlemleri
7.Örnek çözümler
8.Ara sınav
9.Öz kaynakların tanıtılması ve dönem sonu işlemleri
10.Gelir tablosu hesaplarının incelenmesi
11.Sonuç hesapları ile ilgili işlemler, giderlerin ve gelirlerin sınıflandırılması ile kaydı
12.7/A seçeneği
13.7/B seçeneği
14.Örnek çözümler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11717
Final Sınavı11717
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam118